Klinisk veiledning (utgått og erstattet)

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) tilbyr et fordypningsemne i klinisk veiledning på til sammen 10 studiepoeng. Emnet inneholder tre moduler. Hensikten med emnet er å utvikle kompetanse for å kunne veilede studenter i kliniske studier på bachelor-, videreutdannings- og masternivå̊.

Publisert 28. Januar 2020, 20:14

Sist oppdatert 24. Februar 2021, 09:17

Dette studiet tilbys ikke lenger, og er erstattet med Praksisveiledning

Emnet er under utvikling. Vi gjør derfor oppmerksom på at høsten 2020 er siste gang emnet gjennomføres som tre moduler i sin nåværende form. 

Informasjon om høsten 2020

Modul 1 er gjennomført for høsten 2020.

Modul 2 og Modul 3 vil bli gjennomført på de oppsatte datoene.

På grunn av den pågående smittesituasjonen med koronapandemien vil vi ha en løpende vurdering av om modulene skal gjennomføres stedlig eller som webinar/digital løsning. Deltagerne vil få nærmere informasjon om dette.

Nettbaserte undervisningsformer benytter læringsplattformen Canvas og videomøtesystemet Zoom. Det forutsetter at deltagerne har tilgang til PC/MAC og en god internettilgang.

Eksamen vil bli gjennomført på LDH i henhold til gjeldene smittevernveileder.

Hver deltager må personlig melde seg på hver av modulene. Søknadsfrister finner du under Oversikt over samlinger høsten 2020. Påmeldingslenke finner du på toppen av siden.

Med forbehold om endringer.

Noe av kompetansen du vil tilegne deg i løpet av studiet

  • Kunnskap om ulike perspektiver på kommunikasjon, læring og veiledning i praksis
  • Ferdigheter til å identifisere og vurdere faktorer som påvirker læringsforløpet i klinisk veiledning
  • Kompetanse til å utføre studentveiledning som sikrer gode læringsforløp i kliniske studier
  • Kompetanse til å kvalitetssikre studentens kompetanse knyttet til å ivareta pasientsikkerhet

Les mer om hva du lærer i studieplanen.  Der vil du også finne informasjon om samlingene.

Emnets organisering og innhold

 

* For deltakere som ønsker å få studiepoeng

Hver av modulene gir studiepoenguttelling og bygger på hverandre.

Det er mulig å følge modul 1 uten å avlegge eksamen som ledd i LDHs veiledningsforpliktelse til alle sine samarbeidspartnere hvor LDHs studenter gjennomfører praksisstudier.

Pris

Pris for alle tre moduler er kr 5.500 for de som veileder studenter fra LDH og kr 8.500 for eksterne. Det er mulig å melde seg på enkeltmoduler til kr. 3.000 per modul, totalt kr. 9.000. Modul 1 er gratis for deltakere som veileder studenter fra LDH.

Opptakskrav

Bachelorgrad innenfor helse- og sosialfag der veiledete kliniske studier inngår. Det er ønskelig med klinisk praksis av et års varighet. 

Påmeldte som veileder studenter fra LDH blir prioritert, men det er mulig å søke på på emnet selv om du ikke veileder studenter fra LDH.

Oversikt over samlinger høsten 2020

Modul 1 (Påmeldingsfrist 24.08.20):

7. september

8. september

24. september (eksamensdag)

 

Modul 2 (Påmeldingsfrist 25.09.20):

9. oktober

12. oktober

29. oktober (eksamensdag)

 

Modul 3 (Påmeldingsfrist 29.10.20):

12. november

26. november

16. desember (eksamensdag)

Kontakt

Irene Rød

Irene Rød

Høgskolelektor
Anne Lene Sørensen

Anne Lene Sørensen

Instituttleder MEVU