Klinisk veiledning

Ønsker du å styrke din kompetanse som praksisveileder til studenter på bachelor-, videreutdannings- og masternivå? Ønsker du å bidra til høy faglig kompetanse hos dine fremtidige kollegaer for å møte samfunnets krav til pasientsikkerhet og trygge tjenester?

Oppdatert 26. August 2020, 15:48

Søk på kurset her

LDH har lang erfaring med å gjennomføre veiledningskurs for praksisveiledere, og kurset er nå revidert og utvidet.

Informasjon om høsten 2020

Læring i klinisk veiledning høst 2020 gjennomføres som nettbaserte kursdager for modul 1. 

Det legges opp til digital løsning, med alternative læringsmetoder og nettbaserte undervisningsformer. Det forutsettes at deltagerne har tilgang til PC/MAC og god internettilgang. 

Dag 3 i Modul 1 er eksamen som gir en uttelling på 3 studiepoeng. Eksamen vil bli gjennomført på LDH i henhold til gjeldene smittevernregler.

Som før er Modul 1 gratis for de som veileder LDH`s studenter. Kursdeltagere får kursbevis. Modul 1 vil ha en begrensning på maks 80 deltagere.

Ønsker du å øke din kompetanse ytterligere, kan du søke videre studier i Modul 2 og Modul 3. Oppdatert informasjon om gjennomføringen av Modul 2 og 3, høst 2020 vil komme. Bestått eksamen i alle tre modulene gir en uttelling på 10 studiepoeng.

Vi gjør oppmerksom på at høsten 2020 er siste gang studiet i Klinisk veiledning gjennomføres som tre moduler. Studiet revideres til to moduler av 5 studiepoeng. Omfanget blir uforandret med totalt 10 studiepoeng.

Med forbehold om endringer.

Noe av kompetansen du vil tilegne deg i løpet av studiet

  • Kunnskap om ulike perspektiver på kommunikasjon, læring og veiledning i praksis
  • Ferdigheter til å identifisere og vurdere faktorer som påvirker læringsforløpet i klinisk veiledning
  • Kompetanse til å utføre studentveiledning som sikrer gode læringsforløp i kliniske studier
  • Kompetanse til å kvalitetssikre studentens kompetanse knyttet til å ivareta pasientsikkerhet

Les mer om hva du lærer i studieplanen.  Der vil du også finne informasjon om samlingene.

Emnets organisering og innhold

Deltidsstudium over 2 semester.

 

* For deltakere som ønsker å få studiepoeng

Hver av modulene gir studiepoenguttelling og bygger på hverandre.

Det er mulig å følge modul 1 uten å avlegge eksamen som ledd i LDHs veiledningsforpliktelse til alle sine samarbeidspartnere hvor LDHs studenter gjennomfører praksisstudier.

Pris

Pris for alle tre moduler er kr 5.500 for de som veileder studenter fra LDH og kr 8.500 for eksterne. Det er mulig å melde seg på enkeltmoduler til kr. 3.000 per modul, totalt kr. 9.000. Modul 1 er gratis for deltakere som veileder studenter fra LDH.

Varighet og omfang

2 semester, modulene kan gjennomføres over 2 år.

Totalt 10 studiepoeng fordelt på 3 moduler (3+3+4).

Opptakskrav

Bachelorgrad innenfor helse- og sosialfag der veiledete kliniske studier inngår. Det er ønskelig med klinisk praksis av et års varighet. 

Påmeldte som veileder studenter fra LDH blir prioritert, men det er mulig å søke på på emnet selv om du ikke veileder studenter fra LDH.

Oversikt over samlinger høsten 2020

Modul 1 (Påmeldingsfrist 24.08.20):

7. september

8. september

24. september (eksamensdag)

 

Modul 2 (Påmeldingsfrist 25.09.20):

9. oktober

12. oktober

29. oktober (eksamensdag)

 

Modul 3 (Påmeldingsfrist 29.10.20):

12. november

26. november

16. desember (eksamensdag)

Kontakt

Irene Rød

Irene Rød

Høgskolelektor
Anne Lene Sørensen

Anne Lene Sørensen

Instituttleder MEVU