Videreutdanning i intensivsykepleie

Det er mulig å avbryte masterstudium i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie etter 3 semestre (fulltid, 90 studiepoeng). Studenter som gjør dette oppnår da kompetanse som tilfredsstiller krav i den nåværende rammeplanen for videreutdanning i intensivsykepleie.

Publisert 27. Februar 2020, 15:55

Sist oppdatert 17. November 2023, 11:26

Les mer på siden for mastergrad i avansert klinisk intensivsykepleie