Studentmiljø ved LDH

På LDH blir du allerede fra første studiedag tatt godt i mot og inkludert inn i et aktivt studentmiljø.

Publisert 31. Januar 2020, 09:17

Sist oppdatert 8. Mai 2024, 16:40

Ny bachelorstudent på LDH

I fadderuken vil du bli godt kjent med nåværende og nye studenter, samt høyskolen og Oslo som studentby. LDH holder til på St. Hanshaugen, en grønn lunge sentralt i Oslo. Det vil være flere aktiviteter gjennom hele uken som quiz, fester og rebusløp. Det er helt frivillig å delta, men en god mulighet til å bli kjent med medstudenter og Oslo som studentby. 

Gjeng studenter holder skilt på rebus i fadderuka
Rebus i fadderuka

Et sosialt miljø med studentengasjement

Lovisenberg diakonale høgskole er en liten høyskole med et tett sosialt miljø. Vi har flere studentdrevne organisasjoner og utvalg som sørger for aktiviteter og sosiale arrangementer for alle studenter allerede fra studiestart. De jobber for å skape møteplasser hvor man som ny student kan bli kjent med studentmiljøet. Du har i tillegg mulighet til å engasjere deg ved å ta et verv i en av disse.

Gruppebilde av studenter som er på isklatring
Isklatring. Foto: Lars Petter Jonassen

Sosialen

Sosialen er en studentforening som bidrar til godt studentmiljø ved høyskolen. De arrangerer jevnlig store og små treffpunkt for alle studenter som f.eks. ettermiddagstur i Oslomarka, de stiller lag på Blålys-quiz og inviterer til stipendpils og nyttårsfest. I tillegg har det blant annet blitt arrangert raftetur til Sjoa og surfetur til Portugal.

Info om arrangementene finner du på Sosialen LDH på Facebook.

Studenter i våtdrakter hopper på en strand med surfebrett
Surfetur til Portugal
Studenter med wienerpølser og et skilt bak hvor det står "pølsebod"
Nyttårsfest på høyskolen
Studenter som skal på rafting
Rafting på Sjoa

LOS – Lovisenberg studentvelferd

Gjennom LDHs egen velferdsordning LOS arrangeres fellestreninger som fotball, dans, volleyball og klatring. Studentenes ønsker og deltakelse er drivkraften bak de ulike tilbudene. Du som student kan engasjere deg i velferdsutvalget eller dele ønsker om aktiviteter du ønsker at skal arrangeres. Les mer om LOS sine velferdstilbud her.

I tillegg til treningsaktiviteter, arrangerer LOS sosiale arrangementer som bli kjent-kveld, lunsjarrangementer og filmkveld.

Gruppebilde av studente som spiller fotball i en innehall
Fotball på Cageball Nydalen hver torsdag

Prosjekt NEO

Prosjekt-NEO er et studentdrevet bistandsprosjekt som støtter ulike prosjekter i Tanga, Tanzania. For tiden jobbes det med et barnehelseprogram, samt å sikre tilgang til rent vann og gode sanitærforhold ved skoler i Tanga. Prosjekt NEO arrangerer ulike innsamlingsaktiviteter som loddsalg, kakesalg og sponsorløp gjennom studieåret. Det er også mulig å støtte prosjektet med 20 kr ved innbetaling av semesteravgiften eller ved å vippse valgfritt beløp til #640667.

Les mer om Prosjekt NEO her.

Gruppebilde med norske studenter og barn fra Tanzania
Fra et av Prosjekt NEO sine prosjketer

Studentparlamentet

Studentparlamentet ved LDH ivaretar det lokale studentpolitiske arbeidet. Studentparlamentet er til for at studentene skal bli hørt i saker som gjelder deres skolehverdag, enten det gjelder kvalitet på studietilbudene, inneklima, sosiale forhold eller lignende. Les mer om Studentparlamentet her.

Råd og utvalg ved høgskolen

Ved å sitte i organer ved høyskolen, har du en fin mulighet til å påvirke. Du finner en oversikt over forskjellige råd og utvalg hvor studentene er representert på vår nettside. Les mer om studentverv her.

Studenter rundt et bål på i marka
Tur til marka

Lovisenberg akuttmedisinske studentforening (LAMS)

Lovisenberg akuttmedisinske studentforening (LAMS) er en studentforening for alle studenter på LDH som ønsker å lære mer om akuttmedisin. Foreningen driftes av studenter på høyskolen og ønsker å fremme fokuset på akuttmedisin gjennom faglige og sosiale arrangementer. 

De arrangerer ABCDE-kvelder, casekvelder og ferdighetstreninger, hvor de øver på spesifikke ferdigheter som for eksempel innleggelse av PVK.

Les mer om LAMS her.

Markører som iscenesetter en akuttscene
Markører iscensetter en akuttsituasjon på case-kveld med LAMS