Studentmiljø ved LDH

På LDH blir du allerede fra første studiedag tatt godt i mot og inkludert inn i et aktivt studentmiljø.

Publisert 31. Januar 2020, 09:17

Sist oppdatert 10. Mai 2021, 11:14

Ny bachelorstudent på LDH

I fadderuken vil du bli godt kjent med nåværende og nye studenter, samt høgskolen og Oslo som studentby. LDH holder til på St. Hanshaugen, en grønn lunge sentralt i Oslo. Det vil være flere aktiviteter gjennom hele uken som quiz, fester og rebusløp.

Et sosialt miljø med studentengasjement

Lovisenberg diakonale høgskole er en liten høgskole med et tett sosialt miljø. Vi har flere studentdrevne organisasjoner og utvalg som sørger for aktiviteter og sosiale arrangementer for alle studenter allerede fra studiestart. De jobber for å skape møteplasser hvor man som ny student kan bli kjent med studentmiljøet. Du har i tillegg mulighet til å engasjere deg ved å ta et verv i en av disse.

Sosialen

Sosialen er en studentforening som bidrar til godt studentmiljø ved høgskolen. De arrangerer jevnlig store og små treffpunkt for alle studenter som f.eks. ettermiddagstur i Oslomarka, de stiller lag på Blålys-quiz og inviterer til stipendpils. I tillegg har det blitt arrangert turer til blant annet Sjoa, Besseggen og Hemsedal.

Info om arrangementene finner du på Sosialen LDH på Facebook.

LOS trening

Gjennom LDHs egen velferdsordning LOS arrangeres fellestreninger som fotball, dans og eksamensyoga. Studentenes ønsker og deltakelse er drivkraften bak de ulike tilbudene. Les mer om LOS sine velferdstilbud her.

Prosjekt NEO

Prosjekt-NEO er et studentdrevet bistandsprosjekt som støtter ulike prosjekter i Tanga, Tanzania. For tiden jobbes det med et barnehelseprogram, samt å sikre tilgang til rent vann og gode sanitærforhold ved skoler i Tanga. Prosjekt NEO arrangerer ulike innsamlingsaktiviteter som loddsalg, kakesalg og sponsorløp gjennom studieåret. Det er også mulig å støtte prosjektet med 20 kr ved innbetaling av semesteravgiften eller ved å vippse valgfritt beløp til #640667.

Les mer om Prosjekt NEO her.

Studentparlamentet

Studentparlamentet ved LDH ivaretar det lokale studentpolitiske arbeidet. Studentparlamentet er til for at studentene skal bli hørt i saker som gjelder deres skolehverdag, enten det gjelder kvalitet på studietilbudene, inneklima, sosiale forhold eller lignende. Les mer om Studentparlamentet her.

Råd og utvalg ved høgskolen

Ved å sitte i organer ved høgskolen, har du en fin mulighet til å påvirke. Du finner en oversikt over forskjellige råd og utvalg hvor studentene er representert på vår nettside. Les mer om studentverv her.