Velkommen til Lovisenberg diakonale høgskole, Norges første og ledende sykepleierutdanning.

Se våre studietilbud

Åpen dag 7. mars

Velkommen til åpen dag hos oss 7. mars mellom kl. 9:00 og 15:00. Få omvisning, snakk med studenter og ansatte, treff våre studentorganisasjoner og prøv deg i vår Kliniske læringslab.

Les mer

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) var den første skolen i Norge som kunne tilby en egen sykepleierutdanning. Helt fra starten i 1868 har høgskolen vært en pådriver for kunnskapsbasert sykepleie, der omsorgen for vår neste har vært i sentrum. Slik er det også i dag. Kvalitet og nestekjærlighet er verdiene som alle utdanningsprogram ved høgskolen bygger på.

Studenter på biblioteket