Tilbake til ansatte
Andrea Nes

Andréa Nes

Førsteamanuensis/Prosjektleder TOPP-N

Bachelor i sykepleie

Forskning og fagutvikling

 • Kvalitet, kontinuitet, systematikk og struktur i sykepleierutdanning
 • Teknologi, digitalisering og informatikk i sykepleierutdanning
 • Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder
 • Systematiske litteraturstudier
 • Intervensjonsforskning - komplekse intervensjoner
 • Velferdsteknologi og telehelse 

Forskningsgrupper:

Forskningsprosjekter:

 • BLITTS – Bachelorutdanningen ved Lovisenberg diakonale høgskole – Innføring av Teknologiforståelse og Terminologi i Sykepleie, Lovisenberg diakonale høgskole (Prosjektleder for Innføring av Teknologiforståelse)
 • Praksisstudier i sykepleierutdanningen: En digital løsning for å øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet, Lovisenberg diakonale høgskole (Prosjektleder)
 • Læringsmiljø og veiledning i kommunal praksis: Ny modell for styrket samarbeid mellom sykepleierstudenter, praksisveiledere og praksislærere, Universitet i Agder (medlem i referansegruppe) 
 • Oversettelse og validering av Nursing student mentors’ competence instrument (MCI), Lovisenberg diakonale høgskole (Prosjektleder)
 • Oversettelse og validering av Self-Efficacy in Clinical Performance (SECP) questionnaire and Technology Acceptance Model 3 (TAM 3), Lovisenberg diakonale høgskole (Prosjektleder)
 • Oversettelse og validering av Health Science Reasoning Test (HRST), Lovisenberg diakonale høgskole (Prosjektansvarlig)
 • Veiledning støttet av teknologi for oppfølging av sykepleierstudenter i klinisk praksis, Federal Universitet i Santa Catarina, Brasil (medveileder for en PhD stipendiat)

Undervisning

 • Velferdsteknologi
 • Bruk av teknologi for å støtte klinisk praksis i sykepleierutdanning
 • Kommunikasjon i relasjoner 
 • Kroniske sykdommer
 • Smerte
 • Laserterapi

Bakgrunn

Utdanning:

 • PhD i atferdsvitenskap, Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo
 • MBA i prosjektledelse, FGV Universitet, Rio de Janeiro, Brasil 
 • Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse, Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet), Oslo
 • Mastergrad i biomedisinsk ingeniør, Vale do Paraíba Universitetet, São Paulo, Brasil
 • Sykepleier, Albert Einstein Sykepleie Høgskole, São Paulo, Brasil 
 • Hjelpepleier, Carlos de Campos Videregående Skole, São Paulo, Brasil

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Førsteamanuensis/Prosjektleder, Lovisenberg diakonale høgskole (d.d.)
 • Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet)
 • Laserterapeut, Egen Klinikk, Drøbak
 • Sykepleier, Grande sykehjem, Drøbak
 • Avdelingsleder, Onkologisk Poliklinikk, Santa Helena Sykehus, São Paulo, Brasil 
 • Sykepleier, Onkologisk og Operasjonsavdeling, Albert Einstein Sykehus, São Paulo, Brasil
 • Hjelpepleier, Operasjonsavdeling, Sirio Libanes Sykehus, São Paulo, Brasil
 • Hjelpepleier, Såravdeling, Beneficiência Portuguesa Sykehus, São Paulo, Brasil

Verv

Publiseringer