Tilbake til ansatte
Hanne camilla Heer

Hanne Camilla Heer

Konstituert studieleder bachelor

Bachelor i sykepleie

Ansvarsområder

 • Prosjektleder for ny studieplan for bachelorutdanningen ved LDH. Studieplanen implementeres fra høsten 2020

Forskning og fagutvikling

 • Pedagogiske metoder i sykepleierutdanningen
 • Kvalitet, kontinuitet, systematikk og struktur i sykepleieutdanningen
 • Teknologi, digitalisering og informatikk i sykepleierutdanningen
 • ICNP- standard terminologi for sykepleie

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Undervisning

 • Grunnleggende behov
 • Sykepleieprosessen
 • Sykepleie til personer med KOLS
 • ICNP, standard terminologi
 • AssCe; Assessment of Clinical education; vurderingsverktøy I praksisstudier, grunnivå/bachelor

Bakgrunn

Utdanning

 • Pedagogisk basiskompetanse, Lovisenberg diagonale høgskole     
 • Mastergrad i klinisk sykepleievitenskap, Høgskolen i Oslo og Akershus    
 • Faglig veiledning, Diakonhjemmet Høgskole
 • Grunnutdanning i sykepleie, Høgskolen i Agder

Utvalgt arbeidserfaring

 • Fra 2012; Høgskolelektor ved Lovisenberg diakonale høgskole
 • Sykepleier og undervisningssykepleier, Lungemedisinsk sengepost, Rikshospitalet - OUS
 • Sykepleier, Lunge- og infeksjonsavdelingen, medisinsk sengepost, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Verv

 • Representant for bacheloravdelingen i Studiekvalitetsutvalget (SKU) ved Lovisenberg diakonale høgskole

Publiseringer