Tilbake til ansatte
Mari Oma

Mari Oma Ohnstad

Førsteamanuensis

Stab og fellestjenester

Forskning og fagutvikling

 • Nyfødtintensivsykepleie
 • Ekstremt premature barn
 • Respirasjonsstøttende behandling
 • Sykepleiebemanning
 • Kvantitativ forskning

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

 • Faktorer som predikerer vellykket avvenning fra mekanisk ventilasjon hos premature barn på grensen av levedyktighet

Undervisning

 • Akutt og kritisk syke barn
 • Respirasjonsstøttende behandling

Bakgrunn

Utdanning:

 • Grunnutdanning sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Videreutdanning i nyfødtsykepleie, Lovisenberg diakonale høgskole
 • Master i avansert klinisk sykepleie, spesialisering intensivsykepleie, Lovisenberg diakonale høgskole

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Nyfødtintensivsykepleier, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet 

Verv

 • Nestleder, NSFLIS Oslo

Publiseringer