Ansattmobilitet ved LDH

Et overordnet mål er at ansattmobilitet styrker LDHs strategi og den enkelte ansattes karriereutvikling.

Publisert 17. Januar 2020, 18:23

Sist oppdatert 15. Februar 2021, 14:31

Alle vitenskapelig ansatte og ansatte i teknisk-administrative stillinger ved LDH har mulighet til reise på mobilitetsopphold for å undervise eller få opplæring. Erasmus+ avtaler med samarbeidsinstitusjoner muliggjør mobilitet både i Europa og globalt. 

Formålet med mobiliteten er undervisning eller opplæring og den skal bidra til kompetanseheving for LDH, ut over den enkelte ansattes individuelle utbytte og karriereutvikling. Det forventes at ansattmobilitet skal bidra til måloppnåelse av LDHs interne og internasjonale strategi nedfelt i Erasmus Policy Statement.

Undervisningsmobilitet

Ved undervisningsmobilitet må den ansatte ha minst 8 timers undervisning per uke. Undervisningen kan skje i form av seminar, forelesning og/eller veiledning.

Opplæringsmobilitet

Hensikten med opplæringsmobilitet er overføring av kunnskap, som for eksempel deling av god praksis eller nye ideer til læringsmetoder og undervisning. Ulike aktiviteter som jobbskygging, workshops eller kurs/seminarer kan inngå i et opplæringsopphold.

Kombinerte opphold

Ansatte kan innvilges mobilitetsopphold som kombinerer undervisning og opplæring. Det kreves minimum 4 timers undervisning ved et kombinert opphold. Det er også mulig å besøke flere institusjoner i løpet av samme opphold.

Mobilitetsoppholdets varighet

Et opphold i Europa kan strekke seg fra 2 dager til 2 måneder, og global mobilitet fra 5. dager til 2 måneder. Det kan legges til reisedager i for- og etterkant av oppholdet, men disse kan ikke regnes med for å oppfylle minstekravet til varighet. 

Støtte til mobilitetsopphold

Ulike programmer som Erasmus+ og Nordplus tilbyr stipender som muliggjør samarbeid med kollegaer i samarbeidsinstitusjoner i Europa og globalt. 

Retningslinjer for mobilitetsopphold

Alle som innvilges mobilitetsopphold må være ansatt ved LDH og opphold må godkjennes av nærmeste leder. Overstiger eventuelle utgifter for oppholdet stipendbeløpet, må dekningen av disse utgiftene klareres med nærmeste leder. 

Før mobilitetsoppholdet

Før mobilitetsoppholdet starter må ansatte inngå en stipendavtale med LDH og en mobilitetsavtale med avsender- og mottakerinstitusjon. 

Etter mobilitetsoppholdet

I etterkant av oppholdet må det leveres en kort rapport til EU-kommisjonen. Lenke til rapportskjema vil bli sendt per e-post etter endt opphold. 

Søknadsprosessen

Søknadsskjema til ansattmobilitet ligger under skjemaer i personalhåndboken.

Når avtalene om mobilitet er skrevet og signert skal reiseopplysningsskjema fylles ut. 

Søknadene behandles fortløpende.

Kontakt

Unni Jenssen

Unni Jenssen

Seniorrådgiver, internasjonale relasjoner