Utvekslingsmuligheter for ansatt ved LDH

Her kan ansatte ved LDH lese om utvekslingsmuligheter og finne søknadsskjema

Oppdatert 4. Mai 2020, 07:52

For lærere og ansatte er søknadsfristen 1. februar for utveksling i høstsemesteret og 15. september for utveksling i vårsemesteret.

Lærerutveksling

Innenfor programmene Erasmus+ og Nordplus har du mulighet til å reise på undervisningsmobilitet. Programmene gir deg mulighet til å samarbeide med kollegaer innen samme fagmiljø innenfor institusjoner i Norden og Europa.

Gjennom Nordplus Høyere utdanning og Erasmus+ kan du søke om mobilitetsmidler til utveksling med læresteder i andre nordiske land og i Europa.

Oppholdet omfatter undervisning, veiledning, utvikling av undervisningsmateriale etc. Stipendet kan også anvendes til aktivitetet i tilslutning til praksis.

Målet for utvekslingen er å bidra til samarbeid mellom institusjoner innen høyere utdanning og etablere nettverk for utvikling av studieprogram/kurs/emner.

Følgende gjelder for å reise på undervisningsmobilitet

Du må være ansatt i en undervisningsstilling på LDH og LDH må ha en avtale, enten Erasmus+ eller Nordplus, med det universitetet/høgskolen du ønsker å undervise på.

Undervisningen må være på minimum 8 timer og skal være en integrert del av undervisningsopplegget ved partneruniversitetet/-høgskolen.

Innholdet og undervisningsopplegget skal være avklart med partneruniversitet/-høgskolen på forhånd.

Oppholdet skal være godkjent av nærmeste leder før avreise. Avdelingen vil dekke eventuelle utgifter utover stipendbeløpet etter avtale.

I etterkant av oppholdet skal du levere en bekreftelse fra partneruniversitetet/-høgskolen. Reiser du med midler fra Erasmus+ må du også levere en kort rapport på nett til EU-kommisjonen. Lenke til rapporten vil bli sendt deg etter endt opphold.

Søknadene vil bli behandlet fortløpende.

Ansattutveksling

Ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner har mulighet til å reise på opplæringsopphold i Europa og det kan søkes om mobilitetsmidler gjennom Erasmus+.

Følgende gjelder for å reise på opplæringsopphold

Du må være ansatt på LDH og LDH må ha en Erasmus+ avtale med universitetet/høgskolen du skal på opplæringsopphold til.

Minimum varigheten på mobilitet er 2 dager utenom reise.

Oppholdet må være godkjent av nærmeste leder før avreise. Avdelingen vil dekke eventuelle utgifter utover stipendbeløpet etter avtale.

I etterkant av oppholdet skal du levere en bekreftelse fra partneruniversitetet/-høgskolen. Du må også levere en kort rapport på nett til EU-kommisjonen. Lenke til rapporten vil bli sendt deg etter endt opphold.

Søknadene vil bli behandlet fortløpende.

Søknadsskjema

Først må du levere et ønske om utveksling:

Det gjør du ved å fylle ut dette skjemaet elektronisk.

 

Senere i prosessen vil du fylle ut et av skjemaene under:

Søknadsskjema for lærermobilitet innenfor Erasmus+.

Søknadsskjema for ansattmobilitet innenfor Erasmus+.

 

Når avtalen om utveksling er i orden fyller du ut skjemaet under: 

Reiseopplysningsskjema ved studieopphold og tjenestereiser i utlandet i høgskolens regi