Sentrale dokumenter

Publisert 28. Januar 2020, 20:14

Sist oppdatert 18. Januar 2023, 09:44

Kontakt Lovisenberg diakonale høgskole

E-post: post@ldh.no

Akkreditering

Akkreditering som høgskole. Rapport fra NOKUT (pdf)

Forskrifter

Forskrift om opptak ved Lovisenberg diakonale høgskole AS

Forskrift om opptak til høgare utdanning (nasjonal)

Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS

Midlertidig forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS ved utbrudd av COVID-19 (pdf)

Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Forskrift om skikkethetsvurdering - rundskriv (pdf)

Forskrift til rammeplan for sykepleierutdanning

Forskrift om nasjonal retningslinje for operasjonssykepleierutdanning 

Forskrift om nasjonal retningslinje for intensivsykepleierutdanning

Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie

Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet

Lov om universiteter og høgskoler

Lov om universiteter og høgskoler

Rammeplan

Rammeplan for sykepleierutdanning (pdf)

Strategisk plan for Lovisenberg diakonale høgskole

Strategisk plan 2021-2023 (PowerPoint-fremvisning) (pdf)

Statsbudsjett

Statsbudsjettet for 2022, kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev til private høyskoler (Box-lenke)

Handlingsplan for likestilling og mangfold

Handlingsplan for likestilling og mangfold (pdf)

Organisasjonskart

Organisasjonskart (pdf)

Råds- og utvalgsstruktur ved Lovisenberg diakonale høgskole

Råds- og utvalgsstruktur (pdf)

Vedtekter og mandat for LOS

Vedtekter for Lovisenberg studentvelferd (LOS) og mandat for velferdsutvalget

Studentombud

Klikk her for å lese mer på sidene om studentombud

Tvilsmeldinger

Skjema for tvilsmelding

Taushetsplikt

Klikk her for å lese mer på sidene om taushetsplikt

Kontakt Lovisenberg diakonale høgskole

E-post: post@ldh.no