Sentrale dokumenter

Publisert 28. Januar 2020, 20:14

Sist oppdatert 2. Januar 2024, 12:13

Kontakt Lovisenberg diakonale høgskole

E-post: post@ldh.no

Akkreditering

Akkreditering som høgskole. Rapport fra NOKUT (pdf)

Forskrifter

Forskrift om opptak ved Lovisenberg diakonale høgskole AS
Forskrift om opptak til høgare utdanning (nasjonal)
Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS
Midlertidig forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS ved utbrudd av COVID-19 (pdf)
Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
Forskrift om skikkethetsvurdering - rundskriv (pdf)
Forskrift til rammeplan for sykepleierutdanning
Forskrift om nasjonal retningslinje for operasjonssykepleierutdanning 
Forskrift om nasjonal retningslinje for intensivsykepleierutdanning
Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie
Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet

Lov om universiteter og høgskoler

Lov om universiteter og høgskoler

Rammeplan

Rammeplan for sykepleierutdanning (utgår 31.12.23) (pdf)

Strategisk plan for Lovisenberg diakonale høgskole

Strategisk plan 2024-2028 (pdf)

Statsbudsjett

Statsbudsjettet for 2022, kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev til private høyskoler (Box-lenke)

Handlingsplan for likestilling og mangfold

Handlingsplan for likestilling og mangfold (pdf)
Redegjørelse for likestillings- og mangfoldsarbeid ved LDH for 2022 (pdf)

Organisasjonskart

Organisasjonskart (pdf)

Råds- og utvalgsstruktur ved Lovisenberg diakonale høgskole

Råds- og utvalgsstruktur (pdf)

Vedtekter og mandat for LOS

Vedtekter for Lovisenberg studentvelferd (LOS) og mandat for velferdsutvalget

Studentombud

Klikk her for å lese mer på sidene om studentombud

Taushetsplikt

Klikk her for å lese mer på sidene om taushetsplikt

Kontakt Lovisenberg diakonale høgskole

E-post: post@ldh.no