Sentrale dokumenter

Publisert 28. Januar 2020, 20:14

Sist oppdatert 5. Januar 2022, 09:53

Kontakt Lovisenberg diakonale høgskole

E-post: post@ldh.no

Akkreditering

Akkreditering som høgskole. Rapport fra NOKUT (pdf)

Forskrifter

Forskrift om opptak ved Lovisenberg diakonale høgskole AS

Forskrift om opptak til høgre utdanning (nasjonal)

Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS

Midlertidig forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS ved utbrudd av COVID-19 (pdf)

Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Forskrift om skikkethetsvurdering - rundskriv (pdf)

Forskrift til rammeplan for sykepleierutdanning

Lov om universiteter og høgskoler

Lov om universiteter og høgskoler

Rammeplan

Rammeplan for sykepleierutdanning (pdf)

Sentrale dokumenter LDH

Strategisk plan 2021-2023 (PowerPoint-fremvisning) (pdf)

Handlingsplan for likestilling og mangfold (pdf)

Råds- og utvalgsstruktur (pdf)

Vedtekter for Lovisenberg studentvelferd (LOS) og mandat for velferdsutvalget

Organisasjonskart

Studentombud 

Taushetsplikt

Erasmus

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 (pdf)

Statsbudsjett

Statsbudsjettet for 2022, kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev til private høyskoler (Box-lenke)

Tvilsmeldinger

Skjema for tvilsmelding (pdf)

Sentrale dokumenter LDH

Strategisk plan 2021-2023 (PowerPoint-fremvisning) (pdf)

Handlingsplan for likestilling og mangfold (pdf)

Råds- og utvalgsstruktur (pdf)

Vedtekter for Lovisenberg studentvelferd (LOS) og mandat for velferdsutvalget

Organisasjonskart

Studentombud 

Taushetsplikt

Erasmus

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 (pdf)

Statsbudsjett

Statsbudsjettet for 2022, kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev til private høyskoler (Box-lenke)

Tvilsmeldinger

Skjema for tvilsmelding (pdf)

Kontakt Lovisenberg diakonale høgskole

E-post: post@ldh.no