Tilbake til ansatte

Pedagogisk basiskompetanse

Ønsker du å styrke din pedagogiske basiskompetanse som underviser i sykepleierutdanning på alle utdanningsnivå? LDH tilbyr et innovativt studium i universitets- og høgskolepedagogikk. Hensikten med studiet er at du utvikler en tydelig faglig identitet basert på kritisk analyse av din egen lærerrolle, og dele erfaringer med andre som arbeider i sykpleierutdanningen. Du vil utvikle kompetanse til å drive kontinuerlig pedagogisk utviklingsarbeid, tilegne deg metoder som legger til rette for aktiv læring og ferdigheter i å håndtere digitale læringsverktøy. Studiet gjennomføres primært gjennom digitalt samarbeid.

Studiested
Oslo
Varighet
1 semester
Studiepoeng
10
Studiestart
Januar 2021
Totalkostnad
9500

Søk på studiet

Søknad registreres i SøknadsWeb under enkeltemne.

Studiekode: 4015

Les mer om opptak her

Søknadsfrist

1. november 2020

Studieplan

Sist oppdatert 10. September 2020, 10:39

Søk på studiet

Søknad registreres i SøknadsWeb under enkeltemne.

Studiekode: 4015

Les mer om opptak her

Søknadsfrist

1. november 2020

LDH tilbyr et innovativt undervisningstilbud for å styrke pedagogisk basiskompetanse innenfor sykepleierutdanningen. Studiet gir ferdigheter i å anvende og vurdere studentaktive undervisningsmetoder, med forankring i fagdidaktiske og pedagogiske perspektiver.

Selvstudier utgjør en betydelig andel av studiet, både individuelt og i grupper. Selvstudiene vil bli organisert ved en læringssti i Canvas med regelmessige oppdateringer av læringsressurser og relevant pensumlitteratur knyttet til ulike tema. I læringsstien får du støtte til å organisere studiearbeidet, aktualisere pensumlitteratur og bidra til refleksjon over egen undervisning og veiledning i et digitalt fellesskap.

Noe av kompetansen du vil tilegne deg i løpet av studiet:

 • Kunnskap om hvilke pedagogiske prosesser og tiltak som legger til rette for læring i sykepleierutdanning
 • Ferdigheter til å planlegge, utøve og utvikle egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • Ferdighet til kvalitetssikre studenters kompetanse gjennom veiledning og vurdering
 • Kompetanse til å analysere og kritisk reflektere over egen undervisningsrolle og læringssyn i samhandling med studenter og kollegaer

Studiets organisering og innhold

Deltidsstudium

 • Samlinger og digitale møteplasser i samtid
 • Læringssti i Canvas
 • Eksamen:
  • Skriftlig hjemmeeksamen
  • Oppgaven leveres online i Wiseflow

Opptakskrav

Opptakskravet til studiet er at søker er ansatt i undervisningsstilling eller stilling som innebærer ansvar for undervisning ved universitet eller høgskole.

Kontakt

For spørsmål om opptak: E-post: opptak@ldh.no

For faglige spørsmål:

Ørjan Flygt Landfald

Ørjan Flygt Landfald

Pedagogisk rådgiver
Anne Lene Sørensen

Anne Lene Sørensen

Instituttleder MEVU