På årets studiestart startet det studenter på masterstudium i klinisk operasjonssykepleie. Dette er en videreutvikling av videreutdanningen i operasjonssykepleie som LDH har tilbudt siden 2000.

LDH tar også i mot studenter på nyopprettede master i klinisk intensivsykepleie denne høsten. Studiet er en videreutvikling av master i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie som LDH har tilbudt siden 2013.

I tillegg til de to nyopprettede masterstudiene, starter det også i år studenter på master i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie.

Det er med stor glede vi ønsker nesten 100 nye høyt kvalifiserte masterstudenter velkommen til innholdsrike studieår. Vi ser frem å samarbeide i videreutvikling av våre studietilbud rettet mot morgendagens behov innen helsetjenesten.

Lederteam for utdanningene ved instituttleder Anne Lene Sørensen, og studielederne Marte-Marie Wallander Karlsen og Tove Vassbø.

Samarbeid om nye løsninger for intensivsykepleie

Med økende press på intensivkapasiteten, har Akuttklinikken ved OUS i samarbeid med LDH startet en prøveordning med ett års forpraksis for nyutdannede sykepleiere. Etter ett år i rekrutteringsstillinger på Akuttklinikken, har de nå startet på masterutdanningen i klinisk intensivsykepleie ved LDH.

I år er første året LDH tar i mot studenter fra denne prøveordning.

Resultatene fra prøveordningen skal brukes til å videreutvikle gode spesialistløp.