Tiltredelse av professor i nyfødtsykepleie Hanne Aagaard

Publisert 5. November 2021, 16:305. November 2021, 16:30

Sist oppdatert 5. November 2021, 19:005. November 2021, 19:00

Professor i nyfødtsykepleie Hanne Aagaard holdt i dag sin tiltredelsesforelesning med tittel "Det umodne barns hjerne, foreldres integritet og sykepleie fra et transisjons-perspektiv".

Hanne Aagard med blomsterbukett

Rektor Lars Mathisen ønsket velkommen til tiltredelsesforelesningen, og instituttleder Anne Lene Sørensen ga noen innledende ord om hva Aagaard har bidratt til på LDH, nyfødtfeltet og ved Nordens første master i avansert klinisk sykepleie

– Du deler raust av din kompetanse med oss kollegaer og studenter, sa Anne Lene Sørensen. 

Hva er det vi egentlig står overfor når vi tar oss av premature barn?

Aagaard delte fra sin oppvekst, studier og sine formative år som forsker. Hun delte teorier, forskere og publikasjoner som har vært fundamentale for nyfødtfeltet, og også hennes akademiske karriere. 

Aagaard er oppvokst i sør-Danmark med foreldre og tre eldre søstre. Hun tok sin sykepleierutdannelse ved Sankt Lukas Stiftelsen. Etter dette bodde hun en periode i Zambia, før hun senere flyttet til Odense. Her jobbet hun med sykepleie til premature og syke nyfødte ved H. C. Andersens Børnehospital fra 1984-1992. "Hva er det vi egentlig står overfor når vi tar oss av premature barn?" ble et formende spørsmål Aagaard møtte her. Det var også her hun møtte sin hovedveileder Elisabeth O. C. Hall, som hun den dag i dag deler forskningsnettverk med. I 2009 disputerte hun med sin doktorgrad. 

En annen sentral person i Aagaards karriere er Heidelise Als. En tysk psykolog som grunnla NIDCAP - Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program. Et program for pleie av premature barn og deres familier ved nyfødtintensivavdelinger. NIDCAP og Als har hatt en avgjørende rolle for forskningsfeltet Aagaard har sin spesialitet i. Etter sin disputas i 2009, ble Aagaard spurt om å være en del av opprettelsen av Danmarks første NIDCAP trenings- og utviklingssenter. Dette ble en realitet i 2015. 

Aagaard har i løpet av sin karriere interessert seg for og hatt en viktig rolle i en rekke tematikker innenfor forskningsfeltet nyfødtsykepleie. Blant annet har hun vært innom mødre og fedres integritet og opplevelse, overgangen fra nyfødtintensiv til hjemkomst, Transition Theory - opplevelsen av å flyttes fra ulike avdelinger og hjem, og tidlig oppsporing av tegn på at man er kritisk syk. 

Et internasjonalt forskningsnettverk

Hennes akademiske karriere er forankret i et internasjonalt forskningsnettverk og forskningsfelt. Hun er medlem av den dansk-tilknyttede forskningsgruppen CMFHC, LDH-forskningsgruppen Pasienterfaringer, brukermedvirkning, pleie og behandling, samt forskningsnettverket PRANSIT, som har vært aktivt i 12 år. PRANSIT fokuserer på å generere evidens i sykepleie gjennom systematisk review, og har teoretisk forankring i Transition Theory (Meleis). Hennes oppfordring til unge forskere er:

– Finn eller skap dere et nettverk hvor man kan oppbygge tillit. Et nettverk hvor man kan arbeide med de mest obskure tanker, som kan gi de mest fantastiske resultater. 

Fremtiden som professor

Aagaard har flere kommende studier på gang, blant annet med nevnte forskningsnettverk.

Hun er også involvert i etableringen av en forskningsgruppe som skal understøtte sammenhengen mellom masterprogrammet i avansert klinisk nyfødtsykepleie og forskning. Dette skal dels ha fokus på substansiell viten og dels forskning med fokus på utvikling av undervisnings- og læringsmetoder. I tillegg jobber hun i et samarbeid mellom LDH og Helse Vest med digitalisering av masterprogrammet, hvor det utvikles digitale læringsmetoder og videre spredning.

Fremtiden byr også på strategisk innsats for å utvikle forskningsvilkårene mot status som vitenskapelig høyskole, veiledning av stipendiater og videre utvikling av masterprogrammet.

Lars Mathisen gratulerer Hanne Aagard
Rektor Lars Mathisen gratulerer professor Hanne Aagaard

Begeistrede tilskuere

Det var mange stolte kollegaer, familiemedlemmer og samarbeidspartnere som deltok på tiltredelsesforelesningen, enten stedlig eller digitalt. Etter forelesningen ville kollega Irene Rød takke professor Aagaard:
 
– At vi nå har en professor i nyfødtsykepleie, er veldig, veldig bra.