TOPP-N er en veiledningsapplikasjon som brukes i praksisstudier for sykepleierstudenter. Appen er del av et forskningsprosjekt som skal møte det økende behovet for sykepleiere ved utvikling av en tredelt veiledningsmodell for praksisstudier.

Zlamal forteller at TOPP-N har vekket interesse blant forskere og lærere helt fra starten, og at det nå har vært knyttet mye nysgjerrighet til resultatene.

Tverrfaglige perspektiver

Resultatene presenteres nå på konferansen IAFOR 2023 i Tokyo i Japan, hvor 800 delegater fra 75 forskjellige land deltar.

Zlamal forteller at konferansen er en stor tverrfaglig samling, hvor det foregår utveksling av kunnskap, diskusjoner og refleksjoner på tvers av ulike profesjoner.

– Det er takket være denne tverrfagligheten at man får mulighet til å se ting fra perspektiver man har ikke sett før, sier han.

Internasjonal interesse

TOPP-N står for Technology Optimized Practice Process - Nurse. 

– Da vi lagde TOPP-N-appen, var vi på utkikk etter et navn som var lett å huske og som ga mening på flere språk. Dette fikk jeg bekreftet på konferansen at virker. «TOPP» gir mening og positive assosiasjoner. Dette var en fin bekreftelse på at valget vårt var riktig og at valg av navn er avgjørende både for selve appen og prosjektet, forteller Zlamal.

Han deler videre at det er mange delegater som har vist interesse i TOPP-N-prosjektet som har kommentert hvor mye man har greid å få til i løpet av så kort tid som 3 år. Det har blitt laget en detaljert systematisk oversikt, utviklet et helt ny app i samarbeid med studenter, lærere og veiledere i praksis, prøvd ut appen først i en liten gruppe og deretter testet dens effekt.

Kunstig intelligens på agendaen

Et av de store temaene på årets konferanse var kunstig intelligens (KI). Mange er nå på utkikk etter verktøy som kan muliggjøre fjernoppfølging av studenter og hvor KI kan integreres. TOPP-N-prosjektet har dette potensialet, og Zlamal forteller at det derfor vekker stor interesse i denne sammenheng.

Zlamal presenterte prosjektet den 24. november, og presentasjonen er skrevet av Jaro Zlamal, Edith Roth Gjevjon, Mariann Fossum, Simen Steindal og Andrea Aparecida Goncalves Nes.