Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på noen ofte stilte spørsmål knyttet til opptak og studiestart for bachelor i sykepleie.

Publisert 29. Juni 2022, 15:28

Sist oppdatert 6. Juni 2023, 09:08

Spørsmål og svar

Hvor mange studieplasser har dere på bachelor i sykepleie for 2023? 

260

Når får jeg svar på søknaden min?

Svaret på søknaden er klart 20. juli. Du får svar gjennom Samordna opptak og du svarer i søknaden din. Svarfristen er 24. juli klokka 23:59. Hvis du ikke svarer på tilbud om studieplass eller ventelisteplass, mister du studieplassen eller tilbud om ventelisteplass. Du kan takke ja til studieplass på en lavere prioritet og fremdeles takke ja til tilbud om ventelisteplass. Se mer informasjon om tidsfrister på Samordna opptak sine sider her.

Jeg har sendt inn dokumentasjon, men ikke hørt noe mer?

Saksbehandler vil kontakte deg på e-post om det er noe vi lurer på. Det er viktig å gå inn og lese informasjon du mottar fra oss, slik at du får overholdt eventuelle frister og får lastet opp dokumentasjonen vi trenger. Det er ditt ansvar at nødvendig og korrekt dokumentasjon er lastet opp i din søknad innen fristen.

Jeg vil snakke med min saksbehandler. Hvordan går jeg frem?

Logg deg inn i søkeportalen til Samordna opptak for å se hvilket studiested som er din saksbehandler. Er LDH din saksbehandler kan du sende en e-post til opptak@ldh.no - husk å oppgi ditt søkenummer! Selv om du har LDH på førsteprioritet kan likevel et annet studiested være din saksbehandler.

Jeg skal søke om politiattest, hvordan skal jeg levere den til dere?

Dersom du får politiattesten i din i Digipost kan du enkelt videresende den. Søk opp "Lovisenberg diakonale høgskole AS" eller org.nr: 994881078. 

Les mer om politiattest her.

Jeg får ikke til å søke om politiattest, kan dere sende meg en bekreftelse?

Tilbudsbrevet som ligger under "Meldinger" i søkeportalen til Samordna opptak er gyldig dokumentasjon. Politiet trenger tilbudsbrevet som dokumentasjon når du skal søke om politiattest.

Når blir jeg fakturert for semester- og studieavgift?

Du vil bli fakturert fra studiestart. Når du har betalt semesteravgiften kan du motta lån/stipend fra Lånekassen dersom du har søkt om dette.

Les mer om semester- og studieavgift her.

Kan jeg søke om overflytting? Jeg studerer sykepleie ved en annen høyskole/universitet.

Fristen for å søke om overflytting til høsten var 1. mai 2023.

Jeg har takket ja til venteliste, når får jeg svar?

Søkere som får tilbud fra venteliste, eller som har blitt studiekvalifiserte etter hovedopptaket, får nytt svar i suppleringsopptaket ca. 29. juli. Se mer info om dette på Samordna opptak sine nettsider.

Jeg har fått tildelt studieplass ved LDH, men ønsker å reservere studieplassen min. Hva gjør jeg?

Du kan få reservert studieplassen din opptil 2 år frem i tid på grunn av innkalling til militærtjeneste, fødsel, adopsjon, sykdom eller andre tungtveiende grunner. Skal du reservere studieplassen din, må du takke ja til studietilbudet innen svarfristen og deretter sende søknad om å reservere studieplassen innen 3 uker etter at du fikk tilbudet. Se her for for mer informasjon om hvordan du søker. Gyldig dokumentasjon er legeerklæring, tjenesteinnkallingen fra militæret eller annen dokumentasjon relatert til årsaken for søknaden. Les mer på Samordna opptak sine sider.

Hva må jeg huske på før studiestart?

Følg med på denne listen for oppdatert informasjon om hva du må huske før studiestart.

Hold deg oppdatert på vår studiestartside for øvrig informasjon om studiestart