Semester- og studieavgifter

Som student må du hvert semester betale semester- og studieavgift. Her finner du informasjon om frister og hva semester- og studieavgiftene dekker.

Publisert 30. Januar 2020, 14:18

Sist oppdatert 27. Mars 2024, 12:19

Frister

Høst: 1. september
Vår: 1. februar

P.S. husk Lånekassen

Har du søkt om studielån via Lånekassen? Semesteravgiften må være registrert betalt hos LDH før Lånekassen utbetaler din studiestøtte.

Les mer på lanekassen.no

Totale kostnader per semester

Semesteravgift og frivillig bidrag*

LOS - Lovisenberg studentvelferd er høgskolens egen velferdsordning og tilsvarer ordningen med studentsamskipnad. LOS tilbyr blant annet studentene ulike velferdsgoder innen trening, helse, bolig, barnehage og veiledning.

I tillegg til semesteravgiften kan du støtte Prosjekt NEO med et frivillig bidrag.

*Ansatte ved LDH er fritatt fra å betale semesteravgiften for praksisveiledning og pedagogisk basiskompetanse.

Studieavgift

Studieavgiften går blant annet til dekning av studiemateriell og læringsressurser, kopiavgift, tilgang til digitale kompendier, bidrag til studentdemokratiet, ulike velferdstiltak mv.

Bachelor

Bachelor i sykepleie:

Bachelorprogrammet i sykepleie: 1050 kr*

*Halv studieavgift for studenter som meldes opp til 15 studiepoeng eller mindre (ordinær eksamen).

Master

Avansert klinisk allmennsykepleie (MAL):

Deltid: 8000 kr per semester

Totalt seks semestre

Deltid: 6300 kr per semester

Totalt seks semestre

Avansert klinisk nyfødtsykepleie (MAKNY):

Deltid: 6300 kr 

Totalt seks semestre

Avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie eller intensivsykepleie (MAKS)

Heltid: 12000 kr per semester

Totalt fire semestre

Deltid:
6300 kr per semester
Totalt seks semestre

Heltid:
9450 kr per semester
Totalt fire semestre

Klinisk operasjonssykepleie (MAKOP):

Heltid: 12000 kr per semester

Totalt fire semestre

Heltid: 9450 kr per semester

Totalt fire semestre

Klinisk intensivsykepleie (MAKIN):

Deltid:
8000 kr per semester
Totalt seks semestre

Heltid:
12000 kr per semester
Totalt fire semestre

Deltid:
6300 kr per semester
Totalt seks semestre

Heltid:
9450 kr per semester
Totalt fire semestre

Avansert klinisk sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet (MAKPRA):

Deltid: 8000 kr per semester

Totalt seks semestre

Videreutdanning

Klinisk sykepleie:

Deltid: 22 000 kr per semester

Totalt tre semestre

Pedagogisk basiskompetanse:

9500 kr per semester

Totalt ett semester

Ansatte ved LDH er fritatt fra å betale studieavgiften for pedagogisk basiskompetanse.

Palliativ omsorg:

15000 kr per semester

Totalt to semestre

Praksisveiledning:

Ingen studieavgift 

Justering av studieavgift

Studieavgiften justeres årlig i tråd med pris- og lønnsvekst.

Studieavgift for studenter utenfor EØS

Fra og med høsten 2023 må studenter med statsborgerskap fra utenfor EØS betale en høyere studieavgift for all høyere utdanning i Norge. Dette gjelder ikke for studenter som har startet på LDH våren 2023 eller tidligere eller utvekslingsstudenter. Det gjelder heller ikke for studenter som har permanent oppholdstillatelse eller som dekker et av unntakene. Du er unntatt fra den internasjonale studieavgiften dersom du har bodd og jobbet fulltid i Norge i minst 2 år sammenhengende før du begynner på studiene, hvis du er gift med en norsk statsborger, har oppholdstillatelse gjennom familieinnvandring eller har asyl i Norge. Dersom du er usikker på om du er unntatt kravet om høyere studieavgift eller har andre spørsmål om den internasjonale studieavgiften, ber vi deg ta kontakt på opptak@ldh.no.

Slik betaler du

  • Du finner betalingsopplysninger, dvs. kontonummer, KID-nummer og beløpet du skal betale, i Studentweb.
  • Gå til menyen og trykk på «Betaling».
  • Du betaler på samme måte som du betaler andre regninger. 
  • NB! Husk å legge inn riktig KID-nummer (nytt hvert semester).

Det tar normalt 1-3 virkedager fra betalingen er utført til den er registrert hos LDH.

Hvis det har gått en uke og betalingen fortsatt ikke er registrert, sjekk at betalingen er utført og ikke er lagt inn med forfallsdato frem i tid.

Hvis arbeidsgiver skal betale semester- og/eller studieavgift

Hvis din arbeidsgiver skal betale semester- og/eller studieavgiften og fakturaen må stiles til arbeidsgiver, må du fylle ut et nettskjema med opplysninger om arbeidsgiver, slik at fakturaopplysninger blir oppdatert. Du vil motta en e-post med bekreftelse på at fakturaen er oppdatert og du må selv videresende denne til arbeidsgiver i god tid før betalingsfristen, slik at fristen overholdes.


Du må sende inn det samme skjemaet i god tid før betalingsfristen hvert semester, da informasjonen som blir sendt inn ikke blir lagret og gjenbrukt til senere.

Her finner du skjema for å endre faktura så arbeidsgiver betaler.

Betalt semesteravgiften til en annen studentsamskipnad

Du trenger ikke å betale semesteravgiften til flere læresteder. Hovedregelen er at du betaler til studiestedet der du oppholder deg, eller der du tar flest studiepoeng. Dersom du betaler semesteravgiften til en annen studentsamskipnad, må det registreres av LDH.
Fyll ut og send inn nettskjema for at betalingen skal registreres hos LDH. 
Du må laste opp dokumentasjon på at du har betalt til et annet lærested. Eksempel: Skjermbilde av studentbevis/Studentweb

Frister:
Høst: 1. september
Vår: 1. februar

Refusjon

Du kan søke om å få beløp refundert hvis du har:

  1. betalt for mye til LDH
  2. betalt og likevel ikke skal studere ved LDH dette semesteret (sluttet på studieprogrammet eller har fått innvilget permisjon).

Søknadsfrister

  1. Refusjon på grunnlag av punkt 1: Ingen frist
  2. Refusjon på grunnlag av punkt 2: 1. oktober for høstsemesteret og 1. mars for vårsemesteret

Slik søker du

Fyll ut nettskjema for refusjon.

Spørsmål?

Kontakt eksamen@ldh.no