Tilrettelegging av studiehverdagen

Hvis du har en nedsatt funksjonsevne, sykdom, eller et særskilt behov kan du søke om å få tilrettelagt studiehverdagen din. Særskilt behov innebærer fysiske, psykososiale og/eller læringsmessige utfordringer. Behovene kan være midlertidige eller varige, men må være av vesentlig karakter. Foreldrepermisjon eller omsorgsansvar for små barn kan regnes som et særskilt behov.

Publisert 1. Desember 2022, 13:53

Sist oppdatert 2. Juli 2024, 10:03

Lover og forskrifter

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Eksempler på tilrettelegging

  • Redusert studieprogresjon
  • Lese- og skriveverktøy
  • Hjelp til å søke om mentor gjennom NAV
  • Informasjon til faglærer om særskilte behov

Redusert studieprogresjon

Dersom du har et dokumentert behov for å ta studiet over en lengre periode, kan en studiekonsulent hjelpe deg med å se på mulighetene for et tilrettelagt studieløp. Studiekonsulenten kan også svare på andre spørsmål om studieløpet ditt, for eksempel om du ønsker å ta permisjon eller lurer på hva som skjer om du ikke består et emne.

Lese- og skriveverktøy

Dersom du har lese- eller skrivevansker finnes det programvare og ressurser du kan bruke i studiehverdagen din, for eksempel lese- og skrivestøtteprogrammet Lingdys eller lydbøker gjennom Tibi.no.

Annen tilrettelegging

Dersom du har behov for tilrettelegging som ikke er nevnt på denne nettsiden, kan du ta kontakt med studiekonsulent på eksamen@ldh.no for å finne frem til hva som er mulig. Ta også kontakt dersom du er usikker på hva slags tilrettelegging du trenger. Les mer om studieveiledning her.

Du kan også søke om tilrettelegging av eksamen. Les mer om tilrettelegging av eksamen her.

Søknadsfrist

Senest 2 uker før undervisningen starter.

Hvis behovet oppstår etter søknadsfristen, må du søke med en gang behovet for tilrettelegging oppstår. Dersom du søker etter fristen, kan tilrettelegging innvilges hvis det er praktisk gjennomførbart.

Slik søker du

Du søker ved å fylle ut søknadsskjema for tilrettelegging av studiehverdagen.

Krav til dokumentasjon

Dokumentasjonen må bekrefte behovet og beskrive hvilke ulemper du har i studiesituasjonen. Dokumentasjonen trenger ikke å være uttømmende, men må være tilstrekkelig.

Vurdering av søknaden

Hva slags tilrettelegging du får innvilget blir vurdert individuelt ut fra søknadsskjema, dokumentasjon, regelverk og faglige hensyn.

Tilretteleggingen skal sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen skal ikke føre til en uforholdsmessig byrde for LDH eller redusere de faglige kravene.

Spørsmål?

Ta kontakt med eksamen@ldh.no.