Ofte stilte spørsmål

Her får du svar på noen ofte stilte spørsmål om LDH og bachelor i sykepleie.

Publisert 23. Januar 2021, 16:12

Sist oppdatert 22. Desember 2023, 12:25

Hvilke yrkesmuligheter har jeg som sykepleier?

Med en bachelor i sykepleie får du autorisasjon som sykepleier. Sykepleie er et spennende og utfordrende yrke som gir kompetanse til å arbeide innenfor alle områder i helsetjenesten, nasjonalt og internasjonalt. Se noen av yrkesmulighetene her.

Hvordan er bachelorstudiet i sykepleie lagt opp?

Bachelorstudiet i sykepleie er en treårig heltidsutdanning. Fullført utdanning gir 180 studiepoeng. Du vil kun ha ett emne om gangen, og hvert emne avsluttes før neste emne starter. Alle emnene utgjør til sammen en helhet og bygger på hverandre, derfor er rekkefølgen viktig. I studieforløpet skal du gjennomføre 30 studiepoeng per semester. Etter seks semester er du ferdigutdannet sykepleier. Det er likevel tilrettelagt for tilpassede forløp for studenter som av ulike årsaker har behov for tilpasning.

Bachelorstudiet i sykepleie vektlegger aktiv læring med en kombinasjon av teoretisk undervisning, simulering- og ferdighetstrening, og praksisstudier. I løpet av studietiden vil du jobbe i større og mindre grupper. 50 % av studiet består av praksisstudier, hvor du får øve og praktisere ferdigheter som sykepleier i helsetjenestene. I forberedelsene til praksisstudiene tilegner du deg faglig begreper og forståelse, og trener på å gi sykepleie gjennom ferdighetstrening og simulering. Dette gjøres blant annet ved høyskolens Kliniske læringslab.

Hvordan er det sosiale studentmiljøet ved LDH?

Lovisenberg diakonale høgskole er en mindre høyskole med et tett sosialt miljø. Det at alle på LDH tar sykepleierelaterte studier gir et inkluderende faglig og sosialt samhold.

Du blir allerede fra første studiedag tatt godt imot av faddere og inkludert inn i et aktivt studentmiljø. Vi har flere studentdrevne organisasjoner og utvalg som sørger for aktiviteter og sosiale arrangementer for alle studenter. De jobber for å skape møteplasser hvor man som ny student kan bli kjent med studentmiljøet. Du har i tillegg mulighet til å engasjere deg ved å ta et verv i en av disse. Det blir arrangert turer i Oslomarka, utenlandsturer, stipendpils, klatrekurs, quiz, rafting i Sjoa, filmkvelder og mye mer.

Studentdemokratiet ved høyskolen står for aktiv studentmedvirkning gjennom klassens time, studentenes tillitsvalgte, studentparlamentet og studentrepresentasjon i aktuelle referansegrupper, råd og utvalg.

Les mer om studentmiljøet ved LDH her.

Hvilken betydning har det at LDH er en privat høyskole?

Det har liten betydning for deg som bachelorstudent. Du søker opptak gjennom Samordna opptak på samme måte som ved offentlige høyskoler og universiteter. Som ved alle utdanningsinstitusjoner, betaler du en semester- og studieavgift. Får man tildelt studieplass ved LDH, kan man søke om lån og stipend fra Lånekassen.

Kan jeg ta deler av utdanningen i utlandet?

Som student ved LDH kan du ta deler av utdanningen i et annet land. Dette vil gi deg nye faglige perspektiver og kunnskaper, og minner for livet. Mobilitetsoppholdene har varierende lengde, ofte tre måneder eller ett semester.

Du kan blant annet reise til Tanzania, Belgia, Danmark, Finland og Island.

Vi jobber kontinuerlig med samarbeidsavtaler med relevante internasjonale miljøer og utdanningsinstitusjoner.

Les mer om studier i utlandet her.

Hva vil det si at LDH er en diakonal høyskole?

Våre verdier er kvalitet og nestekjærlighet, og LDH er i dag en moderne høyskole med studenter med alle mulige livssyn. Ingen blir ekskludert på bakgrunn av religion eller livssyn. LDH startet som en del av den internasjonale diakonissebevegelsen, hvor grunntenkning er motivert av et syn på mennesket og menneskets rettigheter som er begrunnet i kristendommen.

Hva er LOS – Lovisenberg studentvelferd?

LOS er høyskolens egen velferdsordning og tilbyr blant annet studentene ulike velferdsgoder innen trening, helse, bolig, barnehage og veiledning. I tillegg arrangerer LOS ulike kurs og foredrag som for eks. studieteknikk- og mestringskurs.

Alle studenter ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er automatisk medlem av LOS. Høyskolens egen velferdsordning LOS tilsvarer ordningen med studentsamskipnad som f. eks SiO. 

Studentvelferd er viktig, og tjenestetilbudet utvikles og prioriteres i samarbeid med velferdsutvalget, hvor studenter ved LDH er representert. Les mer om LOS her.

Hva er opptakskravene på bachelor i sykepleie ved LDH?

Du må ha generell studiekompetanse. 

I tillegg til må du ha gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og matematikk (fellesfag 224 timer). Karakterkravet i matematikk dekkes også hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2. Disse kravene er felles for alle landets sykepleierstudier.

Poenggrensen for hovedopptaket i 2023 var 51,1 i ordinær kvote og 46,4 i kvote for førstegangsvitnemål. Poenggrensen kan variere fra år til år, og kan både gå opp og ned sammenliknet med forrige opptak. 

I tillegg får mannlige søkere to tilleggspoeng ved opptak. 

Du søker gjennom Samordna opptak og søknadsfristen er 15. april 2024. Merk! For enkelte søkergrupper er søknadsfristen 1. mars 2024.