Tilbake til ansatte

Videreutdanning i palliativ omsorg

Søker du ny kunnskap innen fagfeltet palliativ omsorg og lindrende behandling? Lovisenberg diakonale høgskole har siden 1999 tilbudt et tverrfaglig deltidsstudium i palliativ omsorg.

Studiested
Oslo
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Studiestart
August 2020
Praksis
Nei
Studiekode
1002
Omfang
Deltid
Kostnad per semester
15 000,-

Søk på studiet

Søknad leveres i SøknadsWeb.

Studiekode: 1002

Les mer om opptak her

Opptaket 2020 går som normalt

Søknadsfrist

Vi har utvidet opptak for studiet:

 • Søker du innen 10. mai 2020, vil du få svar på søknaden 22. mai.
 • Siste søknadsfrist er 1. juni 2020. Søkere som benytter denne søknadsfristen får svar 9. juni.

Studieplan

Semesterplan 2020-21

Sist oppdatert 10. September 2020, 09:16

Søk på studiet

Søknad leveres i SøknadsWeb.

Studiekode: 1002

Les mer om opptak her

Opptaket 2020 går som normalt

Søknadsfrist

Vi har utvidet opptak for studiet:

 • Søker du innen 10. mai 2020, vil du få svar på søknaden 22. mai.
 • Siste søknadsfrist er 1. juni 2020. Søkere som benytter denne søknadsfristen får svar 9. juni.

Videreutdanning i palliativ omsorg gir kompetanse til å arbeide med mennesker i livets siste fase, og deres pårørende. 

Utdanningen er basert på WHOs beskrivelse av fagfeltet Palliative care  hvor fokus er aktiv behandling, pleie og omsorg av uhelbredelig syke og mennesker med kort forventet levetid. Lindring av pasienters fysiske smerter og andre plagsomme symptomer, samt tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer, er sentralt. Målet med all behandling, pleie og omsorg er å gi pasienten og de nærmeste best mulig livskvalitet.

Noe av kompetansen du vil tilegne deg iløpet av studiet:

 • kunnskap innen palliativ omsorg og lindrende behandling til å lindre symptomer/plager og å gi omsorg og pleie av god kvalitet
 • vurdere pasientens helsetilstand og yter faglig forsvarlig helsehjelp til uhelbredelig syke og/eller døende
 • Samarbeid med pårørende
 • kunne lede, koordinere og sikre gode pasientforløp
 • bidra til kvalitetsforbedring av omsorg, pleie og lindrende behandling når den syke er innlagt i sykehus, sykehjem eller mottar hjemmebasert omsorg

Les mer av hva du lærer i studieplanen.

Studentintervjuer

Les intervju med Aina Lilleberg

Les intervjuet med Trond Åge Hay

Les intervju med Odd Vidar Osen

Les intervju med Maria del Carmen Seoane

Studiets organisering og innhold

Deltidsstudium over 1 år med totalt 30 studiepoeng. Det vil si med en forventet studieinnsats på 20 timer per uke gjennom hele semesteret.

Emne 1: Teori- og verdigrunnlag (10 stp)

Emne 2: Pasientrettet omsorg og palliasjon (15 stp)

Emne 3: Tjenestetilbud til uhelbredelig syke og/eller døende pasienter (5 stp)

Arbeids- og undervisningsformer

3 uker per semester vil foregå på LDH. I disse ukesamlingene vil arbeids- og undervisningsformer blant annet inkludere ressursforelesninger, gruppearbeid og seminarer. Mellom samlingene på høgskolen, vil læringsaktiviteter og innlevering av arbeidskrav organiseres gjennom Canvas, LDHs læringsplattform.

Opptakskrav

3-årig høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag. Minimum 1 år i 100% stilling relatert til studiets målgruppe.

Poenggrense ved siste opptak: Alle kvalifiserte søkere

Les mer om opptak her

Studieavgift

kr. 15 000,- per semester I tillegg kommer semesteravgift til velferdsordningen: kr 600,- per semester.

Informasjon om mulig finansiering                            

Studiet er godkjent hos Lånekassen. Flere sykehus/helseforetak tilbyr stipend eller utdanningsstillinger. Kontakt sykehus/helseforetak vedrørende spørsmål om dette.

Søknadsfrist

Vi har utvidet opptak for studiet:

 • Søker du innen 10. mai, vil du få svar på søknaden 22. mai.
 • Siste søknadsfrist er 1. juni. Søkere som benytter denne søknadsfristen får svar 9. juni.

Søknad om opptak gjøres i SøknadsWeb.

Studiestart: August 2020

Kontakt

For spørsmål om opptak send e-post: opptak@ldh.no eller tlf: 22 35 82 00.

For faglige spørsmål:

Simen Alexander Steindal

Simen Alexander Steindal

Førsteamanuensis
Anne Lene Sørensen

Anne Lene Sørensen

Instituttleder MEVU