Informasjon om opptak

Her finner du informasjon om opptak 2024 for bachelor-, master- og videreutdanninger.

Publisert 29. Januar 2020, 14:41

Sist oppdatert 20. Mars 2024, 15:09

Opptak bachelor i sykepleie

Opptakskrav for bachelor i sykepleie er generell studiekompetanse. Fra opptaket 2019 ble det innført krav om gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk og matematikk.

Har du ikke generell studiekompetanse, kan du søke på grunnlag av realkompetanse.

Du søker gjennom Samordna opptak. Her finner du også blant annet informasjon om opptakskrav, poengberegning, dokumentasjon og frister.

Studiekode: 230050

Søknadsfrist: 15. april 2024

Merk! For enkelte søkergrupper er søknadsfristen 1. mars.

Poenggrense hovedopptak 2023: 51,1 i ordinær kvote og 46,4 i kvote for førstegangsvitnemål

Kjønnspoeng: 2 tilleggspoeng for menn

Les mer om poengberegning og tilleggspoeng på Samordna opptak sine nettsider.

Opptak master- og videreutdanning

Det er lokalt opptak på master- og videreutdanningene våre, og du søker gjennom Søknadsweb. Søknadsweb åpner 4. januar.

Master:

Søknadsfrist: 1. april

Svar sendes ut: 20. april

Svarfrist: 28. april

Videreutdanning og enkeltemner:

Søknadsfrist:

Svar sendes ut: Løpende

Merk: Noen studier har opptak på høsten for oppstart på våren. Se hvert enkelt studietilbud for søknadsfrist.

Opptakskrav

Opptakskrav til de ulike utdanningene finner du på studiets nettside.

Krav til dokumentasjon

Du må laste opp alle dokumenter innen søknadsfristen for at søknaden skal behandles. Dokumentasjon lastes opp i «Mine dokument» i Søknadsweb. Du må laste opp dokumentasjon på:

  • Høyere utdanning: Når vi behandler søknaden din, henter vi automatisk resultater fra andre nasjonale utdanningsinstitusjoner du har studert ved. Dersom du har høyere utdanning fra utlandet, må du laste opp diplom og karakterutskrift.
  • Videregående skole: Dokumenteres med vitnemål eller kompetansebevis. Hvis du har elektronisk vitnemål trenger du ikke å laste opp en kopi.
  • Arbeidserfaring: Du må dokumentere arbeidserfaring tilsvarende opptakskravet. Last opp tjenestebevis fra nåværende og eventuelt tidligere arbeidssted, med stillingstittel og avdeling/sengepost, fra- og tildato, stillingsprosent og eventuelle ekstra timer utover stillingsprosent. Attester som ikke er daterte og signerte eller som mangler stillingsprosent/timer blir ikke med i behandlingen av søknaden.
  • Språkkunnskaper: Søkere med videregående utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere norsk- og engelskkunnskaper på nivå med generell studiekompetanse. Se informasjon på Samordna opptak sine nettsider.

Poengberegning og rangering master- og videreutdanning

Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av konkurransepoeng.
Konkurransepoeng regnes ut på følgende måte:

Karakterpoeng

Vi regner ut en vektet gjennomsnittskarakter for bachelorutdanning/tilsvarende utdanning som inngår i opptaksgrunnlaget. A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

For masterprogram med krav om C i snitt, må du ha minst 2,5 karakterpoeng.

I poengberegningen gis det ikke poeng for vurderingsuttrykket «Bestått».

Poeng for praksis

Vi gir 0,5 tilleggspoeng per halvår for relevant praksis (100% stilling) etter avsluttet grunnutdanning, maksimalt 2 poeng. Vi gir ikke tilleggspoeng for praksis som inngår i opptakskravet.

Deltid og/eller løse timer regnes om til hva det utgjør i 100% stilling.

Du får godskrevet praksis fram til 1. august i opptaksåret for studier med oppstart i august. Du må dokumentere at du er i en fast stilling eller dokumentere vikariat med sluttdato.

Annen høyere utdanning

Vi gir 0,5 tilleggspoeng per 30 studiepoeng for høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget, maksimalt 2 poeng. 

Søkere som ikke dekker praksiskrav eller C-krav

Dersom du ikke dekker praksiskrav eller C-krav for opptak til master- eller videreutdanning, kan vi gjøre en individuell vurdering av søknaden din dersom det er ledige plasser. Relevant høyere utdanning og relevant praksis blir vektlagt.

Spørsmål?

Ta kontakt med opptak@ldh.no