Informasjon til studenter om undervisning og eksamen

Her finner du informasjon om undervisning og eksamen knyttet til covid-19-pandemien.

Publisert 14. Mars 2020, 20:58

Sist oppdatert 8. Februar 2022, 19:58

Undervisning

Fra 07.02.2022 kan alle sitteplasser i auditorier og klasserom tas i bruk. Når man ikke sitter på en fast plass skal det tas hensyn til avstandskrav (meteren) og munnbind brukes dersom meteren ikke kan overholdes.

I Klinisk læringslab (KLL) gjelder egen smittevernveileder som er gradert med trafikklysfarger. Det vil til enhver tid være kunngjort ved oppslag i KLL hvilket tiltaksnivå som gjelder, fra grønt (laveste tiltaksnivå) og eventuelt høyere. Studenter og ansatte forholder seg til gjeldende tiltaksnivå i KLL.

Når vi nå planlegger undervisning, forholder vi oss til definisjoner hentet fra Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021 - 2025. Under kan dere se definisjonene. 

Studenter som av ulike årsaker ikke kan delta fysisk, kan følge undervisningen ved å «lytte inn» digitalt. Dette er merket "Stedlig forelesning. Lyttepost på Zoom" i TimeEdit. 

Det vil ikke bli lagt opp til hybrid undervisning. Det som har vært kategorisert som "Hybrid undervisning" i TimeEdit i høst vil ikke lenger være det med mindre det er et reelt hybrid tilbud som gis. 

Læringsstøtte har samlet noen tips i den korte filmen under om hvordan du får best mulig utbytte av digital undervisning. Husk at aktive studenter lærer best - også digitalt!

Læringsgrupper og virtuelle, eventuelt fysiske praksisgrupper vil gå som planlagt.

Aktiviteter knyttet til studietilværelsen av mer sosial karakter som også foregår på Lovisenbergområdet, for eksempel i regi av LOS og Sosialen, inngår ikke i undervisningsbegrepet. Der gjelder råd og retningslinjer fra FHI og Oslo kommune for arrangementer, og den generelle anbefalingen om å holde avstand. 

Om begrepene fysisk, heldigital, blandet og hybrid undervisning

Fysisk undervisning:

Alle studentene er til stede fysisk og følger undervisningen sammen. Undervisningen kan for eksempel foregå i en forelesningssal, et grupperom, et laboratorium, i felt eller i praksis. Digital teknologi brukes der det er hensiktsmessig for å støtte læring.

Heldigital undervisning:

Alle studenter deltar i undervisningen utelukkende digitalt. Undervisningen kan bestå av for eksempel videoforelesninger, nettbasert gruppearbeid eller digitale øvelser, og kan foregå i sanntid eller ved at man arbeider på andre tidspunkter.

Blandet undervisning:

Inngår i et studietilbud som er satt sammen av fysiske og heldigitale undervisningssituasjoner som foregår adskilt. Fysiske og digitale arenaer velges ut fra hva de er best egnet til, og pedagogiske prinsipper om omvendt undervisning (flipped classroom) kan ligge til grunn. Studietilbudet kan for eksempel bestå av digitale forelesninger, fysisk gruppearbeid og fysiske eller digitale øvelser.

Hybrid undervisning:

Noen studenter er til stede fysisk, og noen studenter deltar i undervisningen digitalt. Denne formen for undervisning krever teknologisk utstyr og et pedagogisk begrunnet undervisningsopplegg som gir alle studentene lik mulighet til aktiv deltakelse og til å oppnå samme læringsutbytte.

Timeplan

Timeplanene er tilgjengelig her. Du oppfordres til å sjekke timeplanen med jevne mellomrom da det kan forekomme endringer. Undervisning som foregår digitalt er merket med digital undervisning, digitalt gruppearbeid, live streaming el. i kolonnen "undervisningstype" i TimeEdit. Hvis undervisningen er oppført med et rom er den planlagt stedlig. 

Hvor finner jeg lenken til undervisningen?

Lenker til undervisning som foregår i Zoom legges ut i Canvas for det aktuelle emnet.

Hvordan bruker jeg Zoom?

Du finner en veiledning om bruk av Zoom her.

Vi anbefaler at du logger på med FEIDE når du bruker Zoom.

Eksamen

Regjeringen understreker viktigheten av at institusjonene gjennomfører eksamensavviklingen, i tråd med kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift. LDH ved studieadministrasjonen gjennomgår eksamensplanen for våren 2022. 

I vurderingen inngår:

  • Samsvar mellom de fysiske rammene og avstandsnormen (meteren)
  • Støttetiltak for smittevern: utdeling av selvtester, munnbind, tiltak for å forebygge ansamling før/etter eksamen, ventetider som kan generere kø m.v.
  • Ved konflikt mellom eksamen og smittevern gjøres en faglig vurdering av alternativer for gjennomføring.

Følg med i eksamensoversikten og informasjon i Canvas om eksamensform i det enkelte emnet. Eventuell detaljert informasjon vedrørende hver enkelt eksamen, utover det som står i eksamensoversiktene, vil bli gitt i det aktuelle Canvas-emnet.