Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan LDH samler inn og bruker personopplysninger.

Publisert 28. Januar 2020, 20:14

Sist oppdatert 22. August 2023, 13:19

Høgskoledirektøren er behandlingsansvarlig for LDHs behandling av personopplysninger. Behandlingsansvarliges oppgaver er delegert til avdelingslederne.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er enhver form for data, informasjon og opplysninger som kan knyttes til og identifisere en fysisk person, for eksempel navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon eller bilde. Noen personopplysninger klassifiseres som sensitive, for eksempel helseopplysninger, fagforeningsmedlemskap, informasjon om etnisk opprinnelse, politisk oppfatning eller religion/livssyn, seksuelle forhold/orientering, og genetiske/biometriske opplysninger.

Formål ved innsamling og utlevering av personopplysninger

Personopplysninger som er samlet inn til ett formål, skal ikke uten samtykke benyttes til andre formål. LDH skal som hovedregel innhente samtykke før utlevering av opplysninger til en tredjepart. I visse tilfeller plikter høgskolen likevel å utlevere personopplysninger uten samtykke.

Personvernerklæring for deg som:

Informasjon om personvern og cookies

Les mer om hvordan cookies brukes på ldh.no.

Rapportering av avvik

Studenter/ansatte: dersom du opplever avvik ved behandling av personopplysninger skal du melde ifra om dette via en avviksmelding i «Si-ifra»-systemet, som er en del av LDHs kvalitetssystem - Compilo. Under avviksrapportering velger du alternativer Personvern.

Øvrige: dersom du opplever avvik ved behandling av personopplysninger skal du melde ifra ved å sende epost til personvern@ldh.no

Hvem kan jeg kontakte ved spørsmål om personvern ved LDH?

Personvernombud ved LDH er Olve Iversen Hølaas.

Du kan sende e-post til personvern@ldh.no