Innlevering av masteroppgave

Her finner du informasjon om hvordan du leverer masteroppgaven.

Publisert 4. Februar 2020, 17:11

Sist oppdatert 13. Mars 2024, 13:48

Obligatoriske aktiviteter

Du må få godkjent følgende obligatoriske aktiviteter for å få levere masteroppgaven:

 • Delta på minst 5 masterseminarer
 • Holde ett formelt fremlegg
 • Opponere på et prosjekt til medstudent(er)
 • Levere selvvalgt pensum

Formelle krav til oppgaven

Masteroppgaven kan skrives som en monografi eller som en vitenskapelig artikkel og utdypende refleksjonsoppgave. Den kan skrives individuelt eller i gruppe på 2-3 studenter. Masteroppgaven er ikke anonym.

Bruk dokumentmal som du finner på bibliotekets sider om oppgavemaler og oppgaveskriving.

Vedlegg

I tillegg til masteroppgaven må du laste opp følgende dokumenter som vedlegg:

 • Dokument som beskriver hver enkelt students bidrag dersom masteroppgaven er skrevet i gruppe
 • Godkjent selvvalgt pensum
 • Forfatterveiledning (Author Guidelines) dersom du skriver vitenskapelig artikkel og refleksjonsoppgave

Omgjøring til PDF-format

Masteroppgaven skal leveres i PDF-format:

 • Åpne filen i Word
 • Trykk fil og lagre som
 • Velg en tittel, før du trykker eksporter som PDF

Dersom du får feilmelding om at PDF-filen har “dynamic annotations” og ikke støttes, kan du følge disse veiledningene:

Innlevering i WISEflow

Dersom du skriver i gruppe, skal alle gruppemedlemmene laste opp masteroppgaven, samt vedlegg.

Masteroppgaven er ikke anonym og du skal skrive navnet på forsiden.

Fyll ut omslag og svar på:

 • Erklæring om selvstendig arbeid
 • Antall ord
 • Samtykke til publisering

På våre sider for digital hjemmeeksamen finner du mer informasjon om hvordan du laster opp i WISEflow.

Tittel på masteroppgaven i Studentweb

Dersom du ønsker at tittelen på masteroppgaven vil fremkomme av vitnemål og karakterutskrift, må du legge inn norsk og engelsk tittel på masteroppgaven i Studentweb senest ved sensurfrist. Dersom masteroppgaven er skrevet på engelsk, trenger du ikke å legge inn norsk tittel. Slik legger du inn tittel:

 1. Logg deg på Studentweb

 2. Gå til masteroppgaveemnet under «Aktive emner»

 3. Trykk på «Rediger» i boksen for «Vurdering»

 4. Skriv inn oppgavetittel på norsk og engelsk. Trykk «Lagre»

Dersom du ikke legger inn tittel innen fristen, vil dette ikke komme med på vitnemålet ditt.

Skjermdump av system for innsendig av masteroppgave

Endring av innleveringsfrist

Hvert år er det flere innleveringsfrister for masteroppgaven. Du velger selv i samråd med veileder hvilken frist du leverer til. Frist for å endre innleveringsdato er fire uker før innleveringsfristen.

 1. Logg deg på Studentweb

 2. Gå til masteroppgaveemnet under «Aktive emner»

 3. Trykk på «Rediger» i boksen for «Vurdering»

 4. Velg ønsket innlevering og trykk «Lagre»

  • Vår 1: Innleveringsfrist i mai/juni

  • Vår 2: Innleveringsfrist i august

  • Høst 1: Innleveringsfrist i desember

Merk at dersom du skriver i gruppe må alle i gruppen levere ved samme innleveringsfrist i tråd med avtale om gruppearbeid.

Dersom du trenger hjelp med oppmelding, kan du sende inn oppmeldingsskjema.

Forbedring av masteroppgaven

Dersom masteroppgaven blir vurdert til F (ikke bestått), kan du levere en ny eller omarbeidet masteroppgave én gang. I dette tilfellet kan du som hovedregel få inntil to timer veiledning.

Dersom masteroppgaven blir vurdert til karakteren A til E, får du ikke mulighet til å forbedre masteroppgaven.

Spørsmål?

Ta kontakt på eksamen@ldh.no