Innlevering av masteroppgave

Masteroppgaven skal leveres digitalt i WISEflow

Publisert 4. Februar 2020, 17:11

Sist oppdatert 11. Mai 2023, 12:42

Læringsplan

Læringsplanen for emnet finner du i Canvas, og det forventes at du gjør deg godt kjent med innholdet i denne. Her finner du blant annet vurderingskriterier.

Formelle krav til oppgaven

Masteroppgaven kan skrives som en monografi, eller som en vitenskapelig artikkel og utdypende refleksjonsoppgave. Den kan skrives individuelt, eller i gruppe på 2-3 studenter. Masteroppgaven er ikke anonym.

Bruk dokumentmal fra biblioteket som du finner her: Oppgavemaler og oppgaveskriving.

Obligatoriske aktiviteter

Følgende obligatoriske aktiviteter (arbeidskrav) må være godkjent før innlevering av masteroppgaven:

 • Deltagelse på minst 5 masterseminarer
 • 1 formelt fremlegg
 • Vært opponent for et prosjekt til medstudent(er)
 • Godkjent selvvalgt pensum

Mal for oversikt over selvvalgt pensum finner du i Canvas. Denne oversikten skal leveres i Canvas 2 uker før selve masteroppgaven. Dersom du leverer i desember, februar eller august vil du bli lagt til et eget Canvasrom til dette formålet dersom du ikke har fått godkjent dette tidligere.

Innlevering i WISEflow

 • Masteroppgaven leveres kun digitalt i PDF-format i WISEflow på samme måte som en vanlig hjemmeeksamen.
 • Dersom du skriver i gruppe, skal alle gruppemedlemmene laste opp egen utgave av masteroppgaven, samt vedlegg.
 • Masteroppgaven er ikke anonym, og du/dere skal skrive navnet på forsiden.
 • Fyll ut omslag og svar på:
  • Erklæring om selvstendig arbeid
  • Antall ord
  • Samtykke til publisering

Les veiledning for hvordan du laster opp i informasjon om hjemmeeksamen i WISEflow.

Vedlegg til masteroppgaven

I tillegg til masteroppgaven må du laste opp følgende dokumenter som vedlegg i WISEflow:

 •  Dokument som beskriver hver enkelt students bidrag dersom masteroppgaven er skrevet i gruppe

Du finner mal til dette i Canvas.

Dersom du skriver vitenskapelig artikkel og refleksjonsoppgave, må du legge ved Forfatterveiledning (Author Guidelines) i tråd med valgte tidsskrift.

Legg inn tittel på masteroppgaven i Studentweb

Tittelen på masteroppgaven vil fremkomme av vitnemål og karakterutskrift. Legg derfor inn norsk og engelsk tittel på masteroppgaven i Studentweb senest dagen etter innleveringsfristen. Dersom masteroppgaven er skrevet på engelsk, trenger du ikke å legge inn norsk tittel. Slik legger du inn tittel:

 1. Logg deg på Studentweb.

 2. Gå til masteroppgaveemnet under «Aktive emner».

 3. Trykk på «Rediger» i boksen for «Vurdering».

 4. Skriv inn oppgavetittel på norsk og engelsk. Trykk «Lagre». 

 

Dersom du ikke legger inn tittel innen fristen, vil dette ikke komme med på vitnemålet ditt.

Skjermdump av system for innsendig av masteroppgave

 

Innleveringsfrist

Hvert år er det fire innleveringsfrister for masteroppgaven (februar, juni, august og desember). Du velger selv i samråd med veileder hvilken frist du leverer til. Du kan endre tidspunkt for innlevering frem til trekkfristen.

 1. Logg deg på Studentweb.

 2. Gå til masteroppgaveemnet under «Aktive emner».

 3. Trykk på «Rediger» i boksen for «Vurdering»

 4. Velg ønsket innlevering og trykk «Lagre»:

  • Vår 1: Innleveringsfrist i juni

  • Vår 2: Innleveringsfrist i august

  • Høst 1: Innleveringsfrist i desember

  • Høst 2: Innleveringsfrist i februar

Merk at dersom du skriver i gruppe må alle i gruppen være enige i tråd med avtale om gruppearbeid. Dersom du utsetter innleveringen av besvarelsen, må du betale semesteravgift for det semesteret du leverer.

Hvis du blir syk rundt innleveringsfrist, se fravær ved eksamen.

Ved ikke bestått resultat

Du kan levere en ny eller omarbeidet masteroppgave én gang dersom masteroppgaven er vurdert til F (ikke bestått).


LDH tilbyr da som hovedregel inntil to timer veiledning til dette formålet, dersom du ønsker det.

Forbedring av besvarelse

Det er ikke adgang til å få vurdert ny eller omarbeidet masteroppgave når masteroppgaven er vurdert til karakteren A til E.

Spørsmål?

Kontakt eksamen@ldh.no