Tilbake til ansatte

Innlevering av masteroppgave

Masteroppgaven skal leveres både digitalt og trykt. Her finner du viktig informasjon om innleveringsprosessen.

Publisert 4. Februar 2020, 15:11

Sist oppdatert 12. Februar 2021, 12:51

Digital og trykt innlevering av masteroppgave

Masteroppgaven lastes opp som PDF i Wiseflow på samme måte som en vanlig hjemmeeksamen. Mer informasjon om elektronisk innlevering finner du her. Liste over selvvalgt pensum lastes opp samtidig som du leverer din masteroppgave (se avsnitt under).

Engelsk og norsk tittel på masteroppgaven legges inn i Studentweb senest dagen etter innleveringsfristen.

I tillegg til elektronisk innlevering skal oppgaven leveres i 3 innbundne eksemplarer på høgskolen. Bestilling av trykte masteroppgaver må skje samme dag som innleveringsfristen. Kvittering på bestilt trykking må sendes på e-post til admin@ldh.no. Så snart du mottar de trykte oppgavene skal disse leveres i resepsjonen på LDH eller sendes per post. 

Unntak: Innlevering av tre innbundne eksemplarer gjelder ikke for innleveringer i desember 2020 og februar 2021.

Selvvalgt pensum

Selvvalgt pensum skal godkjennes av veileder (se læringsplanen).

Liste over selvvalgt pensum samt dokumentasjon på at dette er godkjent av veileder, lastes opp som ekstramateriale i Wiseflow samtidig som du leverer din masteroppgave.

Ved spørsmål eller problemer med innleveringen, ta kontakt med studieadministrasjonen på 22 35 82 00 eller admin@ldh.no.

Trykking av masteroppgave

LDH tilbyr ikke trykking. Trykking må skje eksternt hos trykkeri eller tilsvarende. Skipnes Kommunikasjon er et alternativ som tilbyr løsning for trykking av masteroppgaver som inneholder LDHs mal for forside, bakside og tittelside. Du står selv fritt til å velge andre leverandører.

Fremgangsmåte for trykking hos Skipnes Kommunikasjon

Viktig! Dersom du velger å bruke Skipnes Kommunikasjon som trykkeri må du fjerne forside og evt. tittelside fra oppgavens pdf-fil. Dette fordi det allerede ligger forside og tittelside i malen til Skipnes, og du må derfor fjerne dette i pdf-en for å unngå dobbel forside/tittelside.

Tips! Trykking av fargesider koster ekstra. Dersom du har en side som inneholder blå lenker kan det være lurt å gjøre disse lenkene om til svart for å slippe ekstra kostnad for trykk av disse sidene.

Trykk her for å komme til LDHs portal hos Skipnes Kommunikasjon

1. Velg forside

Først velger du om du ønsker forside med eller uten bilde.

Forside med bilde

Dersom du ønsker forside med bilde laster du selv opp ditt eget bilde. Pass da på at du har rettigheter til å bruke bildet. 

Liggende bilder egner seg best til formatet til forsiden. Dersom du bruker et stående bilde vil bildet skaleres etter høyden som er i formatet, og vil derfor bli mindre.

Det er mulig å beskjære bildet. Dersom du bruker et stående bilde, vil beskjæringen ta utgangspunkt i et liggende format.

Opplasting av bilde gjøres under steg 2. 

2. Omslag og tittelside

Fyll inn all nødvendig informasjon i de oppgitte feltene. Dette vil generere din forside, tittelside og evt. rygg. Tittelside er den første siden etter forsiden. Ryggtekst vil kun bli synlig hvis oppgaven er over et visst sideantall. 

Her laster du opp bildet dersom du har valgt forside med bilde.

Til høyre på skjermen ser du en forhåndsvisning av omslag og tittelside. Sørg for at informasjonen er korrekt.

Her velger du også antall trykte oppgaver du ønsker. 

3. Last opp oppgaven

Her laster du opp oppgaven din. Fremgangsmåte under dette steget er listet opp i portalen. 

Du får se en forhåndsvisning av oppgavens 12 først sider. 

Du kan velge om du ønsker oppgaven i fargetrykk eller sort/hvitt.  

Her får du opp prisen, og du har mulighet til å regulere antall eksemplarer du ønsker å bestille.

4. Last ned PDF

Her har du mulighet til å laste ned en komplett pdf-fil av oppgaven med omslag og tittelside. NB! Omslag og tittelside vil ligge først i PDF-filen og oppgaven til slutt. 

Legg deretter oppgaven i handlekurven.

5. Handlekurv

Her fyller du inn din kontaktinformasjon og ønsket leveringsadresse. Du trenger ikke skrive noe under referanse. Når du trykker "bekreft og send ordre" blir du sendt videre til NETS sitt betalingsvindu hvor du betaler for ordren med kort.

Dersom du har problemer eller spørsmål vedrørende bestilling av trykk hos Skipnes Kommunikasjon, ta kontakt med Skipnes Support på telefon 982 59 200 eller e-post support@skipnes.no.