Ofte stilte spørsmål om opptak for MEVU

Her finner du svar på noen ofte stilte spørsmål knyttet til opptak for master- og videreutdanning.

Publisert 8. Januar 2021, 13:45

Sist oppdatert 11. Januar 2022, 09:29

Når får jeg svar på søknaden min?

Du får svar på søknaden 28. april. Hvis du står på venteliste etter hovedopptaket 28. april, kan du få tilbud om studieplass frem til studiestart dersom det blir ledige plasser.

Jeg skal søke om politiattest, hvordan skal jeg levere den til dere?

Politiattesten kan leveres fysisk ved registrering ved studiestart eller så snart du har mottatt den etter studiestart. Politiattesten kan også leveres digitalt via Digipost. Da søker du opp "Lovisenberg diakonale høgskole AS" eller org.nr.: 994881078. Dersom du får politiattesten i din i Digipost kan du enkelt videresende den. Les mer om politiattest her.

Jeg får ikke til å søke om politiattest, kan dere sende meg en bekreftelse?

Tilbudsbrevet som ligger under mine dokumenter i Søknadsweb er gyldig dokumentasjon. Politiet trenger brevet som dokumentasjon når du skal søke om politiattest. Du må søke om politiattest innen 3 måneder fra datoen på tilbudsbrevet.

Jeg har ikke fått svar på om jeg får utdanningsstilling fra min arbeidsgiver enda, forplikter jeg meg til å starte på studiet ved å takke ja nå?

Du kan takke ja til studietilbudet og senere trekke deg dersom du ikke får tildelt utdanningsstilling fra din arbeidsgiver. Vi ønsker tilbakemelding så fort som mulig og før studiestart dersom du skal trekker deg fra din tildelte studieplass. Send e-post med ditt søkernummer og navn til opptak@ldh.no.

Jeg kan ikke starte på studiet (master- og videreutdanning), og ønsker å si fra meg studieplassen. Hva gjør jeg?

Dersom svarfristen ikke har gått ut, går du inn og endrer svaret ditt fra JA til NEI. Har svarfristen gått ut sender du en e-post til opptak@ldh.no hvor du informerer om at du ønsker å trekke deg fra studiet. Husk å inkludere søkernummer og fullt navn.

Jeg har fått tildelt studieplass ved LDH, men ønsker å reservere studieplassen min. Hva gjør jeg? 

Du kan få reservert studieplassen din opptil 2 år frem i tid på grunn av innkalling til militærtjeneste, fødsel, adopsjon eller andre tungtveiende grunner. Et eventuelt vedtak om reservert studieplass vil bli gitt med forbehold om at det ikke blir endringer i studiet.

Søknad om reservasjon av studieplass fylles ut her.

Jeg mener at jeg har fått feil poengsum og derfor ikke fått tildelt studieplass. Hva gjør jeg?  

Send en e-post til opptak@ldh.no. Oppgi søkernummer og hva du mener er feil.

Det står ikke kvalifisert i svarbrevet mitt. Hva gjør jeg?

Har du fått statusen ikke kvalifisert er det fordi du ikke fyller ett eller flere av opptakskravene (For eksempel C i vektet gjennomsnitt for master og/eller at du har dokumentert for lite praksis). Dersom du mener at dette er feil, send en e-post til opptak@ldh.no. Oppgi søkernummer og hva du mener er feil.

Hva er årets poenggrense på studiet?

Poenggrensene publiseres etter at opptaket er kjørt. Poenggrensen varierer fra år til år. 

Poenggrenser kan ha store variasjoner fra hovedopptaket og frem til studiestart. Hvis du står på venteliste etter hovedopptaket, kan du få tilbud om studieplass frem til studiestart dersom det blir ledige plasser.

Jeg har utdanning fra land utenfor Norden. Er det noen krav til språkkunnskaper?  

For å kunne komme inn på høyere utdanning i Norge må kunne dokumentere at du dekker kravet til norskkompetanse. Informasjon om hvordan du kan dekke språkkravet i norsk finner du på Samordna opptak.

Når blir jeg fakturert for semester- og studieavgift?

Du vil bli fakturert ved studiestart. Når du har betalt semesteravgiften kan du motta lån/stipend fra Lånekassen dersom du har søkt om det. Du finner faktura i Studentweb. Les mer om semester- og studieavgift her.

Har du andre spørsmål om opptak?

Send mail til opptak@ldh.no. Oppgi navn og søkernummer. Søkernummer finner du i Søknadsweb.