Åpen dag 7. mars 2024

Hva skal du bli når du blir stor? Velkommen til åpen dag hos oss 7. mars mellom 9:00 og 15:00. Vi gleder oss til å treffe deg, vise deg rundt og fortelle om hvor lærerikt og gøy det er å studere sykepleie her!

Publisert 12. Februar 2021, 10:56

Sist oppdatert 21. Februar 2024, 12:09

Program åpen dag 7. mars

Du kan besøke oss på åpen dag mellom kl. 9 og kl. 15.

Det vil være studenter fra forskjellige studentforeninger på stand og omvisere som kan ta deg med på en rundtur på høyskolebygget.

Du får muligheten til å prøve deg i vår Kliniske læringslab sammen med bachelorstudenter fra LDH. 

Hver time fra kl. 10 til kl. 14 vil du kunne høre mer om bachelorstudiet i sykepleie gjennom korte presentasjoner. Du vil også kunne spørre om det du lurer på angående studiet. 

Vi gleder oss til å treffe deg!

Du kan melde deg på åpen dag ved å legge igjen e-posten din her. Da vil du få tilsendt mer informasjon en uke før åpen dag.

Sjekk ut Facebook-event her!

Våre studietilbud

Ved Lovisenberg diakonale høgskole utdanner vi sykepleiere og spesialsykepleiere. Se våre studietilbud her.

Om Lovisenberg diakonale høgskole

Video: Lars Petter Jonassen

Sykepleierhøyskole

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) var først i Norge med å tilby sykepleierutdanning, og er fortsatt ledende i dag. LDH holder til sentralt i Oslo, og er en profesjonshøyskole. Det vil si at vi kun har studier knyttet til sykepleie, noe som gir oss et spisset og spesialisert fagmiljø. Les mer om LDH her.

Sentralt i Oslo

LDH ligger på St.Hanshaugen i Oslo, og på campus finner du blant annet studentboliger, sykehus og andre helseinstitusjoner. Lovisenbergområdet kalles ofte et «helse-Norge i miniatyr». Nær campus finner du også parker, kafeer og restauranter, samt gode forbindelser for kollektivtransport.

Godt studentmiljø

LDH er en mindre høyskole som gir et tett og aktivt studentmiljø. Vi har flere studentdrevne organisasjoner og utvalg som sørger for aktiviteter og sosiale arrangementer. Det blir arrangert turer i Oslomarka, utenlandsturer, stipendpils, filmkvelder og mye mer. Du kan se videoer fra de ulike studentorganisasjonene lenger ned på denne siden, eller du kan lese mer om studentmiljø og studentmedvirkning ved LDH her.

Teoretisk og praktisk undervisning

På LDH er det en kombinasjon av teoretisk og praktisk undervisning. Det er fokus på digitalisering og deltakende aktiv læring. Praktisk undervisning består av praksisstudier, samt simulering og ferdighetstrening i vår Klinisk læringslab. Som student vil du jobbe i større og mindre grupper. På bachelorstudiet i sykepleie har du ett fag om gangen, som avsluttes før du begynner på neste. Les mer om bachelorstudiet i sykepleie og se emneoversikt her.

Trening, bolig, helse ++

LOS er høyskolens egen velferdsordning og tilbyr blant annet studentene ulike velferdsgoder innen trening, helse, bolig, barnehage og veiledning. I tillegg arrangerer LOS ulike kurs og foredrag som for eks. studieteknikk- og mestringskurs. Les mer om LOS her.

Tips! Dersom du ønsker å bo i studentbolig på campus Lovisenberg, lønner det seg å søke allerede nå. Dersom det ikke er ledige boliger, setter vi deg på venteliste. Les mer og søk om bolig her.

Utenlandsstudier

Som student kan du ta deler av utdanningen din i spennende land som Tanzania. Les mer om studier i utlandet her.

Klinisk læringslab

I denne videoen får du en introduksjon til Klinisk læringslab, og hva du gjør der som sykepleierstudent.

Studentorganisasjoner ved LDH

Her kan du se en kort presentasjon fra noen av studentorganisasjonene ved LDH. Alle disse og flere vil du kunne treffe på stand på åpen dag.

Studentparlamentets styre

Studentparlamentet ved LDH ivaretar det lokale studentpolitiske arbeidet. Studentparlamentet er til for at studentene skal bli hørt i saker som gjelder deres skolehverdag, enten det gjelder kvalitet på studietilbudene, inneklima, sosiale forhold eller lignende. Les mer om Studentparlamentet her.

Sosialen

Sosialen er studentforeningen som tar et ekstra ansvar for det sosiale miljøet ved høyskolen. De arrangerer turer og samlinger, blant annet inviterer de til stipendpils, arrangerer byttemarked, organiserer skiturer, klatreturer, filmkvelder med mer. Les mer om Sosialen her.

LOS - Lovisenberg studentvelferd

LOS er høyskolens egen velferdsordning og tilsvarer ordningen med studentsamskipnad. LOS tilbyr blant annet studentene ulike velferdsgoder innen trening, helse, bolig, barnehage og veiledning. I tillegg arrangerer LOS ulike kurs og foredrag som for eksempel studieteknikk og mestringskurs. LOS er opptatt av at alle studenter skal ha gode rammer rundt sitt studentliv. Les mer om LOS her.

Prosjekt NEO

Prosjekt NEO er et bistandsprosjekt initiert og drevet av studentene ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH). 

I 2015 begynte Prosjekt NEO å støtte barneskolen Mwahako i Tanga, Tanzania. Hovedoppgaven til Prosjekt NEO er å samle inn midler til drift og vedlikehold av en brønn, slik at barna ved barneskolen får tilgang på rent vann. Les mer om Prosjekt NEO her.

Lovisenberg akuttmedisinske studentforening

Lovisenberg akuttmedisinske studentforening (LAMS) er en studentforening for alle studenter på LDH som ønsker å lære mer om akuttmedisin. Foreningen driftes av studenter på høyskolen og ønsker å fremme fokuset på akuttmedisin gjennom faglige og sosiale arrangementer. Studentforenings visjon er å føre studenter med felles interesse sammen, og øke studentenes kompetanse innenfor akuttmedisin.