Digitale spørretimer

Vi arrangerer digitale spørretimer der du som som har søkt eller vurderer å søke på bachelorutdanning i sykepleie kan få svar på dine spørsmål.

Publisert 12. Mars 2021, 12:20

Sist oppdatert 19. Mars 2021, 11:57

Digitale spørretimer - Få svar på det du lurer på!

Har du søkt eller vurderer å søke på bachelorutdanningen i sykepleie ved Lovisenberg? Vi arrangerer digitale spørretimer hvor du kan få svar på det du lurer på om sykepleierstudiet, studentmiljø, praksisstudier, eksamen, studier i utlandet eller hva du måtte lure på. Du kan sende inn spørsmål i chatten og få svar live i webinaret. Til stede for å svare er studentambassadør og leder av Studentparlamentet, samt representanter fra bachelorstudiet, studieadministrasjonen og velferdsordningen LOS.

Du kan selvfølgelig delta selv om du ikke har noen spørsmål. Kanskje får du svar på noe du ikke visste du lurte på.

Tider:

Torsdag 25. mars kl. 15:30-16:30

Onsdag 7. april kl. 15.30-16:30

Slik deltar du:

På webinaret deltar du uten kamera og mikrofon, men du kan stille spørsmål i chatten. Vi bruker Zoom, men du trenger ikke laste ned appen for å delta. Bare trykk på lenken under, så åpner webinaret seg i nettleseren. For optimal funksjonalitet anbefaler vi at du bruker Google Chrome eller Firefox. Du blir bedt om å skrive inn navnet ditt - det holder med fornavn, og bekrefte med e-post-adressen din. Dette er kun pga. sikkerhet, og e-posten vil ikke bli brukt til noe annet eller være synlig. Du åpner chat ved å trykke på "chat" nederst i vinduet, så skriver du dine spørsmål i tekstfeltet og trykker på send. Vi svarer på alle spørsmål muntlig.  

Trykk her for å delta 25. mars. Passord: 800406

Trykk her for å delta 7. april. Passord: 313749

Våre studietilbud

Ved Lovisenberg diakonale høgskole utdanner vi sykepleiere og spesialsykepleiere. Se våre studietilbud her.

Om Lovisenberg diakonale høgskole

Video: Lars Petter Jonassen

Sykepleierhøyskole

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) var først i Norge med å tilby sykepleierutdanning, og er fortsatt ledende i dag. LDH holder til sentralt i Oslo, og er en profesjonshøyskole. Det vil si at vi kun har studier knyttet til sykepleie, noe som gir oss et spisset og spesialisert fagmiljø. Les mer om LDH her.

Sentralt i Oslo

LDH ligger på St.Hanshaugen i Oslo, og på campus finner du blant annet studentboliger, sykehus og andre helseinstitusjoner. Lovisenbergområdet kalles ofte et "helse-Norge i miniatyr". Nær campus finner du også parker, kafeer og restauranter, samt gode forbindelser for kollektivtransport.

Godt studentmiljø

LDH er en mindre høyskole som gir et tett og aktivt studentmiljø. Vi har flere studentdrevne organisasjoner og utvalg som sørger for aktiviteter og sosiale arrangementer. Det blir arrangert turer i Oslomarka, utenlandsturer, stipendpils, filmkvelder og mye mer. Du kan se videoer fra de ulike studentorganisasjonene lenger ned på denne siden, eller du kan lese mer om studentmiljø og studentmedvirkning ved LDH her.

Teoretisk og praktisk undervisning

På LDH er det en kombinasjon av teoretisk og praktisk undervisning. Det er fokus på digitalisering og deltakende aktiv læring. Praktisk undervisning består av praksisstudier, samt simulering og ferdighetstrening i vår Klinisk læringslab. Som student vil du jobbe i større og mindre grupper. På bachelorstudiet i sykepleie har du ett fag om gangen, som avsluttes før du begynner på neste. Les mer om bachelorstudiet i sykepleie og se emneoversikt her.

Trening, bolig, helse ++

LOS er høyskolens egen velferdsordning og tilbyr blant annet studentene ulike velferdsgoder innen trening, helse, bolig, barnehage og veiledning. I tillegg arrangerer LOS ulike kurs og foredrag som for eks. studieteknikk- og mestringskurs. Les mer om LOS her.

Tips! Dersom du ønsker å bo i studentbolig på campus Lovisenberg, lønner det seg å søke allerede nå. Dersom det ikke er ledige boliger, setter vi deg på venteliste. Les mer og søk om bolig her.

Utenlandsstudier

Som student kan du ta deler av utdanningen din i spennende land som Tanzania, Sør-Afrika, Australia, USA og Belgia. Les mer om studier i utlandet her.

Klinisk læringslab

I denne videoen får du en introduksjon til Klinisk læringslab, og hva du gjør der som sykepleierstudent.

Video: Lars Petter Jonassen

Studentorganisasjoner ved LDH

Her kan du se en kort presentasjon fra noen av studentorganisasjonene ved LDH. 

Studentparlamentets styre

Studentparlamentet ved LDH ivaretar det lokale studentpolitiske arbeidet. Studentparlamentet er til for at studentene skal bli hørt i saker som gjelder deres skolehverdag, enten det gjelder kvalitet på studietilbudene, inneklima, sosiale forhold eller lignende. Les mer om Studentparlamentet her.

Sosialen

Sosialen er studentforeningen som tar et ekstra ansvar for det sosiale miljøet ved høyskolen. De arrangerer turer og samlinger, blant annet inviterer de til stipendpils, arrangerer byttemarked, organiserer skiturer, klatreturer, filmkvelder med mer. Les mer om Sosialen her.

LOS - Lovisenberg studentvelferd

LOS er høyskolens egen velferdsordning og tilsvarer ordningen med studentsamskipnad. LOS tilbyr blant annet studentene ulike velferdsgoder innen trening, helse, bolig, barnehage og veiledning. I tillegg arrangerer LOS ulike kurs og foredrag som for eksempel studieteknikk og mestringskurs. LOS er opptatt av at alle studenter skal ha gode rammer rundt sitt studentliv. Les mer om LOS her.

Prosjekt NEO

Prosjekt NEO er et bistandsprosjekt initiert og drevet av studentene ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH). 

I 2015 begynte Prosjekt NEO å støtte barneskolen Mwahako i Tanga, Tanzania. Hovedoppgaven til Prosjekt NEO er å samle inn midler til drift og vedlikehold av en brønn, slik at barna ved barneskolen får tilgang på rent vann. Les mer om Prosjekt NEO her.

NB! I videoen blir det nevnt et loddsalg. Dette var i forbindelse med Digital åpen dag, og er ikke lenger åpent.

Studiekatalog 2021