Ofte stilte spørsmål om opptak for bachelor i sykepleie

Her finner du svar på noen ofte stilte spørsmål knyttet til opptak for bachelor i sykepleie.

Publisert 8. Januar 2021, 13:32

Sist oppdatert 7. Mars 2023, 14:40

Hvor mange studieplasser har dere bachelor i sykepleie for 2022? 

230

Når får jeg svar på søknaden min?

Svaret på søknaden er klart 20. juli. Svarfristen er 24. juli klokka 23:59. Hvis du ikke svarer på tilbud eller venteliste, mister du tilbud og ventelisteplass. Se mer informasjon om tidsfrister på Samordna opptak sine sider her.

Jeg har sendt inn dokumentasjon, men ikke hørt noe mer?

Saksbehandler kontakter deg på e-post om det er noe vi lurer på. Det er viktig å gå inn og lese informasjon du mottar fra oss, slik at du får overholdt eventuelle frister. Du kan bli bedt om å laste opp og ettersende dokumentasjon. 

Jeg vil snakke med min saksbehandler. Hvordan går jeg frem?

Logg deg inn i søkeportalen til Samordna opptak for å se hvilket studiested som er din saksbehandler. Er LDH din saksbehandler kan du sende en e-post til opptak@ldh.no - husk å oppgi ditt søkernummer! Selv om du har LDH på førsteprioritet kan likevel et annet studiested være din saksbehandler.

Jeg skal søke om politiattest, hvordan skal jeg levere den til dere?

Politiattesten kan leveres fysisk ved registrering ved studiestart eller så snart du har mottatt den etter studiestart. Politiattesten kan også leveres digitalt via Digipost. Da søker du opp "Lovisenberg diakonale høgskole AS" eller org.nr.: 994881078. Dersom du får politiattesten i din i Digipost kan du enkelt videresende den. Les mer om politiattest her.

Jeg får ikke til å søke om politiattest, kan dere sende meg en bekreftelse?

Tilbudsbrevet som ligger under mine dokumenter i søkeportalen til Samordna opptak er gyldig dokumentasjon. Politiet trenger tilbudsbrevet som dokumentasjon når du skal søke om politiattest. 

Når blir jeg fakturert for semester- og studieavgift?

Du vil bli fakturert fra studiestart. Når du har betalt semesteravgiften kan du motta lån/stipend fra Lånekassen dersom du har søkt om dette. Les mer om semester- og studieavgift her

Kan jeg søke om overflytting? Jeg studerer sykepleie ved en annen høyskole/universitet.

Fristen for å søke om overflytting til høsten er 1. mai. Les mer om overflytting her.

Du kan også søke om studieplass innen søknadsfristen 15. april og søke om fritak for enkeltemner.

Jeg har takket ja til venteliste, når får jeg svar?

Søkere som har fått nytt tilbud, eller som har blitt kvalifisert for studier etter hovedopptaket, får nytt svar i suppleringsopptaket den 29. juli. Se mer info om dette på Samordna opptak sine nettsider.

Jeg har fått tildelt studieplass ved LDH, men skal gjennomføre førstegangstjeneste det kommende året. Hva gjør jeg?

Ønsker du å reservere studieplassen din, må du takke ja til studietilbudet innen svarfristen og sende søknad om å reservere studieplassen innen 3 uker etter at du fikk tilbudet. Gyldig dokumentasjon er tjenesteinnkallingen fra Forsvaret. Les mer på Samordna opptak sine sider.


Søknad om reservasjon av studieplass finner du her.

Jeg har fått tildelt studieplass ved LDH, men ønsker å reservere studieplassen min. Hva gjør jeg?

Du kan få reservert studieplassen din opptil 2 år frem i tid på grunn av innkalling til førstegangstjeneste, fødsel, adopsjon eller andre tungtveiende grunner. Les mer på Samordna opptak sine sider.

Søknad om reservasjon av studieplass finner du her.

Jeg har utdanning fra land utenfor Norden. Er det noen krav til språkkunnskaper? 

For å kunne komme inn på høyere utdanning i Norge må kunne dokumentere at du dekker kravet til norskkompetanse. Informasjon om hvordan du kan dekke språkkravet i norsk finner du på Samordna opptak.