Semesterregistrering

Som student må du semesterregistrere deg hvert semester.

Publisert 19. Juni 2022, 21:16

Sist oppdatert 29. November 2023, 15:17

Frister for semesterregistrering og betaling

  • Høst: 1. september
  • Vår: 1. februar

Slik registrerer du deg i Studentweb

Prioritering av valgemner i bachelorprogrammet i sykepleie

I fjerde semester (vår) av bachelorprogrammet i sykepleie inngår det ett valgbart emne på 5 studiepoeng. Du skal prioritere mellom tre valgemner og får plass på ett av disse. Hvis du tidligere semestre har vært oppmeldt til et valgemne uten å ta eksamen, må du prioritere valgemnet på nytt. Les mer om valgemner i bachelorprogrammet i sykepleie.

Husk Lånekassen

Har du søkt om studielån via Lånekassen? Semesteravgiften må være registrert betalt hos LDH før Lånekassen utbetaler din studiestøtte.
Les mer på lanekassen.no