Internasjonalisering

Internasjonalisering ved LDH omfatter mobilitet av studenter og ansatte til internasjonale samarbeidsinstitusjoner, bruk av gjesteforelesere, forskingssamarbeid, samarbeid om utvikling av kurs og emner med mer. Høgskolen har ulike avtaler for økonomisk støtte til gjennomføring av mobilitet.

Studenter i Tanzania

Internasjonalt samarbeid hever kvaliteten på undervisning og forskning. Gjennom internasjonalt samarbeid øker vi kompetansen til både studenter og ansatte.

Publisert 12. Desember 2019, 19:51

Sist oppdatert 13. Juni 2024, 12:51

Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg er et studentdrevet utvalg som jobber for å fremme LDHs utveksling og som tar imot studenter som kommer til LDH på utveksling fra andre land. De deler informasjon og bilder fra studenter som har vært på utveksling og ønsker å skape tettere dialog med studentene.

Internasjonalt utvalg oppfordrer studenter til å kontakt dem på e-post eller på deres instagram-konto:

Instagram: utvekslingldh
E-post: international.ldhstudent@gmail.com

Kontakt

For spørsmål om utveksling og praktisk informasjon:

Send e-post til internasjonalisering@ldh.no.